Medycyna pracy - pracownik w kasku

Medycyna pracy

W poradni medycyny pracy Szpitala Żywiec wykonujemy badania pracowników wymagane odpowiednimi przepisami – badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 50

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-15:00

Kierownik poradni

lek. Małgorzata Sienkiewicz

E-mail

medycynapracy@szpitalzywiec.pl
Więcej o poradni

Medycyna pracy

Opis działalności
Druki do pobrania

W poradni medycyny pracy Szpitala Żywiec wykonujemy badania pracowników wymagane odpowiednimi przepisami.

Wykonujemy badania profilaktyczne:

 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne 

Dla większości grup zawodowych i na każde stanowisko:

 • kierowców (każdej kategorii),
 • zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, pyły przemysłowe, drgania, czynniki chemiczne i biologiczne, 
 • operatorów wózków akumulatorowych,
 • operatorów dźwigów, suwnic, na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej,
 • zatrudnionych w pracy wymagającej długotrwałego wysiłku głosowego,
 • pracowników państwowej straży pożarnej, jak i ochotniczej,
 • zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Badanie lekarskie w celu uzupełnienia świadectwa kwalifikacji.

Badanie lekarskie w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, w tym kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania kandydatów i uczniów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Badania kandydatów na staże zawodowe kierowanych zgodnie z ustawą o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.

Udział lekarza w komisji BHP.

Wizytacje stanowisk pracy.

Badanie lekarskie nauczycieli – urlop dla podratowania zdrowia.

Badania psychologiczne

 • kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy,
 • operatorów ciężkiego sprzętu.

Badania uczniów i kandydatów:

 1. Ankieta epidemiologiczna
 2. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
 3. Badanie podmiotowe
 4. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Z przyjemnością informujemy, że w Szpitalu Żywiec wznowione zostały odwiedziny pacjentów, przebywających...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę, wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi,...
Skip to content