Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Zasady przyjęć do szpitala różnią się w zależności od stanu pacjenta, rozpoznania choroby i od ciężkości schorzeń bądź obrażeń. Warto się z nimi zapoznać, by odpowiednio się przygotować i uniknąć niepotrzebnie wydłużonego czasu oczekiwania.

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach nagłych. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć. Na tej podstawie rozróżniamy cztery grupy. To pacjenci:

  • Bez skierowania – którzy trafiają na izbę w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, jakie nastąpiło w wyniku nagłego zdarzenia lub urazu.
  • Ze skierowaniem – których stan wymaga natychmiastowej diagnostyki. W ich przypadku lekarz Izby Przyjęć podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu na oddział, odmowie lub ustaleniu terminu do przyjęcia na oddział do dalszej diagnostyki, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do innego szpitala specjalistycznego o wyższym stopniu referencyjności.
  • Przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
  • Z umówionym terminem zabiegu lub poszerzonej diagnostyki, np. w sytuacji kiedy chory posiada chore zastawki serca objawy. W tym przypadku planowy tryb przyjęcia pacjenta do szpitala powinien wyjaśnić kierujący go lekarz POZ. Termin przyjęcia ustala się w sekretariacie danego oddziału (numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów).

Prosimy, by pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć mieli przy sobie dokument tożsamości, pełną dokumentację medyczną i informację o aktualnie zażywanych lekach.

Każdy pacjent, który pojawia się na Izbie Przyjęć szpitala, niezależnie od posiadania lub braku skierowania, przechodzi tzw. TRIAGE, czyli wykonywane są mu pomiary podstawowych parametrów życiowych i przeprowadza się z nim wywiad epidemiologiczny. 

Testy na COVID-19

Test na obecność koronawirusa jest wykonywany osobom, u których stwierdzono objawy infekcji.

Skip to content