Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Zasady przyjęć do szpitala różnią się w zależności od stanu pacjenta, rozpoznania choroby i od ciężkości schorzeń bądź obrażeń. Warto się z nimi zapoznać, by odpowiednio się przygotować i uniknąć niepotrzebnie wydłużonego czasu oczekiwania.

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach nagłych. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć. Na tej podstawie rozróżniamy cztery grupy. To pacjenci:

  • Bez skierowania – którzy trafiają na izbę w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, jakie nastąpiło w wyniku nagłego zdarzenia lub urazu.
  • Ze skierowaniem – których stan wymaga natychmiastowej diagnostyki. W ich przypadku lekarz Izby Przyjęć podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu na oddział, odmowie lub ustaleniu terminu do przyjęcia na oddział do dalszej diagnostyki, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do innego szpitala specjalistycznego o wyższym stopniu referencyjności.
  • Przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
  • Z umówionym terminem zabiegu lub poszerzonej diagnostyki. W tym przypadku tryb przyjęcia pacjenta do szpitala powinien wyjaśnić kierujący go lekarz POZ. Termin przyjęcia ustala się w sekretariacie danego oddziału (numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów).

Prosimy, by pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć mieli przy sobie pełną dokumentację medyczną i informację o aktualnie zażywanych lekach.

Każdy pacjent, który pojawia się na Izbie Przyjęć szpitala, niezależnie od posiadania lub braku skierowania, wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji i przechodzi tzw. TRIAGE, czyli wykonywane są mu pomiary podstawowych parametrów życiowych i przeprowadza się z nim wywiad epidemiologiczny. 

Testy na COVID-19

Wszystkim pacjentom wykonywany jest test na obecność koronawirusa.

Pacjenci zaszczepieni (powyżej 14 dni od drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki jednodawkowej)

  • bezobjawowi – test Rapid
  • z objawami lub podejrzeniem zakażenia – test PCR.

Pacjenci niezaszczepieni 

  • w każdym przypadku test PCR

Ozdrowieńcy 

  • do 90 dni od otrzymania dodatniego wyniku – test Rapid
  • przy objawach  lub podejrzeniu reinfekcji zakażenia SARS – test PCR

Pacjenci przyjmowani w trybie planowym na oddziały ginekologiczny, chirurgczny i ortopedyczny mają również wykonywane badania laboratoryjne.

Skip to content