aktualności

Centralna sterylizatornia to nowa jakość

Nowy dział w szpitalu

W budynku nowego szpitala żywieckiego trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, które już niedługo zostaną zapełnione nowoczesnym sprzętem firmy MMM. Powstanie tej jednostki otwiera zupełnie nowy rozdział jakości udzielanych świadczeń medycznych oraz standardu pracy.

Aby właściwie rozumieć potrzebę istnienia Centralnej Sterylizacji w szpitalu, warto sięgnąć do genezy ich powstania. Są one następstwem dokonywania w medycynie odkryć; jednym z największym w poprzednim stuleciu było udowodnienie, że przyczyną chorób są mikroorganizmy. Wkrótce potem opracowano pierwsze metody unieszkodliwiania drobnoustrojów. Jedną z nich jest stosowanie sterylizacji para wodną. Pierwszą próbę tego procesu przeprowadził w Berlinie około 1881 roku Robert Koch.

Współcześnie sterylizacja zasobów medycznych jest szeroko przyjmowana jako niezbędne ogniwo w przerywaniu dróg szerzenia się zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych. Sterylizacja jest dziedziną łączącą wiele ciekawych technologii i gałęzi nauki: mikrobiologii, medycyny, fizyki, budowy maszyn, elektroniki oraz technologii procesowej.

Centralna sterylizatornia

Organizowanie oddziałów Centralnej Sterylizacji w placówkach służby zdrowia pozwala odciążyć personel medyczny, który dodatkowo zajmował się tymi procesami i powierzyć je osobom wykształconym w tej dziedzinie działalności medycznej, czyli technikom sterylizacji medycznej. Wymierne korzyści otrzymuje również pacjent przebywający w szpitalu, w którego strukturach znajduje się Centralna Sterylizatornia, dzięki wysokiej jakości sprzętu przygotowanego do zabiegów operacyjnych, leczniczych i diagnostycznych.

Wymogi architektoniczno-budowlane (podział pomieszczeń na strefy), sprzętowe, wymogi prawne, które placówka jest zobowiązana spełnić, wymogi BHP, konieczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością, kwalifikacje personelu to czynniki, które dają gwarancję produkcji bezpiecznych sterylnych wyrobów medycznych dla pacjentów, w stosunku do których placówka wykonuje zabiegi lecznicze i diagnostyczne, dając gwarancję sukcesu terapeutycznego.

Back to top button