Oddział kardiologiczny Szpitala Żywiec

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób serca, układu krążenia i chorób naczyniowych. Posiadamy nowoczesna pracownię hemodynamiki oraz salę intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-19:00
Ikona lekarza, rentgen żywiec, rtg żywiec

Ordynator

dr n. med. Marcin Dębiński
Ikona pielęgniarki

Oddziałowa

Elżbieta Duda
Ikona maila

Adres e-mail

kardiologia@szpitalzywiec.pl
Więcej o oddziale

Oddział kardiologiczny

Logo Narodowy Fundusz Zdrowia - nfz żywiec
Opis działalności
Wykonywane zabiegi
Informacje

Nasz oddział kardiologiczny zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób serca, układu krążenia i chorób naczyniowych. Mamy do dyspozycji nowoczesną salę zabiegową hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii oraz salę intensywnego nadzoru kardiologicznego, aby zapewnić najwyższą jakość usług medycznych.

Oddział kardiologiczny Szpitala Żywiec

Nasz doświadczony zespół lekarzy specjalistów posiada kompetencje w zakresie:

 • Ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawału serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST oraz niestabilnej dławicy piersiowej,
 • Stabilnej choroby wieńcowej,
 • Niewydolności serca,
 • Wad zastawkowych serca,
 • Zaburzeń rytmu serca (arytmii),
 • Bloków serca i zaburzeń przewodzenia,
 • Nadciśnienia tętniczego,
 • Kardiomiopatii,
 • Infekcyjnego zapalenie wsierdzia,
 • Chorób osierdzia,
 • Zatorowości płucnej,
 • Wrodzonych wad serca u dorosłych,
 • Innych chorób serca i naczyń.

Oddział kardiologii w Żywcu diagnozuje również choroby serca i przeprowadza leczenie pacjentów po przebytym zawale serca, aby umożliwić im jak najszybszy powrót do zdrowia. Najwyższą jakość świadczonych usług zapewnia ordynator oddziału dr n. med. Marcin Dębiński.

Wyposażenie oddziału kardiologicznego

Oddział kardiologiczny zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego. Pacjenci oddziału mają do dyspozycji 27 łóżek oraz 8 stanowisk w ramach Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Szpital Żywiec posiada nowoczesny sprzęt do monitoringu i wspomagania funkcji życiowych pacjentów z możliwością monitorowania hemodynamicznego, czasowej stymulacji serca, wspomagania krążenia za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz układu oddechowego z zastosowaniem wentylacji mechanicznej.

Aparatura pozwala nam między innymi monitorować postęp martwicy mięśnia sercowego i stan zdrowia pacjentów ze świeżym zawałem serca. Wykonujemy również zabiegi kardiologii interwencyjnej:

 • wszczepienia rozruszników serca,
 • ablacji zaburzeń rytmu serca,
 • poszerzania tętnic wieńcowych i wiele innych.

Współpraca oddziału kardiologicznego z pracownią radiologii zabiegowej

Oddział kardiologiczny ściśle współpracuje z Pracownią Radiologii Zabiegowej wykonującej zaawansowane badania diagnostyczne układu krążenia oraz zabiegi interwencyjne nie tylko w trybie planowym, ale też w przypadku ostrych zespołów wieńcowych.

Najważniejszym zadaniem pracowni hemodynamicznej jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń elektrofizjologicznych serca oraz monitorowanie parametrów hemodynamicznych w celu poprawy funkcjonowania serca i układu krążenia.

 • Diagnostyka elektrofizjologiczna pracownia zajmuje się przeprowadzaniem badań elektrofizjologicznych serca, które pomagają zidentyfikować i zlokalizować źródła zaburzeń rytmu serca. W ramach tych badań wykorzystuje się elektrokardiografię (EKG), badania elektrofizjologiczne (EPS) oraz testy stymulacji serca.

 • Ablacyjna radiofrekwencja mikroigłowa procedura terapeutyczna polegająca na usunięciu lub zniszczeniu obszarów serca odpowiedzialnych za zaburzenia rytmu przy użyciu energii radiowej.

 • Implantacja i monitorowanie rozruszników serca pracownia jest odpowiedzialna za implantację rozruszników serca, które pomagają utrzymać regularny rytm serca u osób z bradykardią (zbyt wolnym rytmem serca) lub innymi zaburzeniami rytmu. Dodatkowo monitoruje pacjentów z rozrusznikami serca, zapewniając odpowiednie ustawienia i opiekę.

 • Kardiowersja elektryczna procedura, w której podaje się kontrolowany impuls elektryczny do serca w celu przywrócenia normalnego rytmu serca u osób z migotaniem przedsionków lub częstoskurczem komorowym. Pracownia może przeprowadzać kardiowersję elektryczną i monitorować pacjentów podczas tego procesu.

 • Ocena parametrów hemodynamicznych – pracownia wykorzystuje badania mające na celu ocenę parametrów hemodynamicznych, takich jak ciśnienie krwi, przepływ krwi i objętość minutowa serca. Badania te pomagają w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu pacjentów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

 • Zarządzanie terapią farmakologiczną pracownia jest zaangażowana w monitorowanie skuteczności terapii farmakologicznej stosowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Monitorowanie reakcji na leki oraz dostosowywanie dawek to ważne aspekty pracy pracowni hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii.

Oddział kardiologii w Żywcu

Oddział kardiologiczny posiada bezpośrednie połączenie z okolicznymi zespołami pogotowia ratunkowego powiatu żywieckiego z możliwością transmisji EKG. Mamy całodobowy dostęp do pracowni nieinwazyjnej diagnostyki serca, hemodynamiki, elektroterapii, elektrofizjologii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Umożliwia to wykonanie pełnego panelu metod diagnostycznych nowoczesnej kardiologii.

Nasz doświadczony zespół specjalistów oraz pielęgniarek nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów, aby mogli mieć pewność, że otrzymują profesjonalną i zgodną ze współczesnymi standardami opiekę zdrowotną.

Na oddziale jest możliwość przeprowadzania następujących procedur:

Diagnostycznych
 • Diagnostyka laboratoryjna – pełen zakres
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Próba wysiłkowa na bieżni (EKG wysiłkowe)
 • Monitorowanie EKG metodą Holtera (Holter-EKG)
 • Monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera (Holter ciśnieniowy)
 • Echokardiografia przezklatkowa (UKG, Echo serca)
 • Echokardiografia przezprzełykowa (TEE)
 • Ultrasonografia tętnic obwodowych (wszystkie obszary)
 • Ultrasonografia układu żylnego
 • Cewnikowanie serca
 • Biopsja serca
 • Angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia)
 • Angiografia tętnic obwodowych (wszystkie obszary)
 • Wewnątrznaczyniowe badanie ultradźwiękowe tętnic wieńcowych (IVUS)
 • Węwnątrznaczyniowe badanie przepływów wieńcowych (FFR)
 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)
 • Tomografia komputerowa serca i naczyń (CT)
 • Badanie serca i naczyń metoda rezonansu magnetycznego (NMR)
Terapeutycznych
 • Kardiowersja elektryczna
 • Angioplastyka tętnic wieńcowych (balonowa, implantacja stentów, rotablacja)
 • Implantacja kardiostymulatorów (rozruszników serca)
 • Implantacja kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • Implantacja układów resynchronizujących (CRT)
 • Krioblacja migotania przedsionków
 • Ablacja arytmii metodą klasyczną RF oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych
 • Przezskórna balonowa walwuloplastyka zastawki aortalnej i mitralnej (BAV, PMV)
 • Zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych i międzykomorowych
 • Zamykanie przecieków okołozastawkowych
 • Ablacja alkoholowa w kardiomiopatii przerostowej
Zespół lekarski

dr n. med. Marcin Dębiński – Ordynator
dr n. med. Marek Król
dr n. med. Monika Durak
lek. Magdalena Żeglin
lek. Paweł Wieja
lek. Michał Cul
lek. Oleksandr Khatsko
lek. Aleksandra Zamoyska

Informacje o stanie pacjentów przebywających na oddziale

Informacje na temat stanu zdrowia pacjentów udzielane są osobom upoważnionym w godzinach 14:00-15:00 od poniedziałku do piątku w pokoju nr 9.

Ustalanie terminów przyjęcia na leczenie planowe

Ustalanie terminów przyjęcia na Oddział Kardiologiczny odbywa się:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu 33 44 01 842 (Sekretariat),
 • osobiście – w Sekretariacie Oddziału Kardiologii – pokój nr 10, 2 piętro.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-14:35

Pełny zakres świadczonych usług

Pobierz zakres świadczeń Oddziału Kardiologicznego

Programy edukacyjne

Pobierz informator ↓
Jakość życia pacjenta i jego rodziny po implantacji stymulatora serca - Okładka
zalecenia po koronarografii okladka
zalecenia po ablacji okladka
Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Kompleksowa opieka specjalistyczna kardiologiczna

Kompleksowa Opieka Specjalistyczna KOS-Zawał

KOS-zawał to refundowany przez NFZ program zapewniający opiekę kardiologiczną przez 12 miesięcy...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Baner arytmia - stetoskop i wydruk z EKG

Zbadaj serce w zdrowym rytmie

Szpital Żywiec zaprasza na bezpłatne badania EKG oraz konsultację z kardiologiem w...
Skip to content