Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Szpital Żywiec

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo. Świadczenia NiŚOZ są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
pon.–pt. 18:00–08:00
soboty, niedziele i święta

Koordynator NiŚOZ

lek. Aleksandra Zamoyska
Ikona pielęgniarki

Pielęgniarka koordynująca

Kinga Kufel
Ikona maila

E-mail

bop@szpitalzywiec.pl
Więcej o poradni

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Opis działalności
Numery telefonów

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki  zdrowotnej.

Realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pomoc świadczona w punktach nocnej opieki nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Kiedy można skorzystać z NiŚOZ? 

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jakiej pomocy udziela NiŚOZ?

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W ramach NIŚOZ pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Podstawowe numery telefonów do NiŚOZ

Lekarski dyżur ambulatoryjny – tel. 885 031 112

Lekarski dyżur pediatryczny – tel. 885 033 112

Lekarski dyżur wyjazdowy – tel. 885 034 112

Pielęgniarski dyżur wyjazdowy – tel. 885 038 112

Telefon stacjonarny do punktu: 33 44 01 710

Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content