Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii

Oddział chorób wewnętrznych Szpitala Żywiec zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, ze szczególnym naciskiem na diagnozę stanu zdrowia i leczenie chorób wewnętrznych.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-19:00
Ikona lekarza, rentgen żywiec, rtg żywiec

Ordynator

lek. Anna Barecka-Gach
Ikona pielęgniarki

Oddziałowa

Bożena Paśko
Ikona maila

Adres e-mail

interna@szpitalzywiec.pl
Więcej o oddziale

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii

Logo Narodowy Fundusz Zdrowia - nfz żywiec

Ograniczenie odwiedzin

Od 11.01.2024 zostają wprowadzone ograniczenia odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przy pacjencie może przebywać maksymalnie jedna osoba, a wizyta może trwać do 20 minut.

Na oddziale obowiązkowe jest noszenie maseczek. Osoby bez maseczki nie zostaną wpuszczone na oddział. 

Opis działalności
 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych na oddział.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia, a w szczególności leczenie chorób: układu krążeniowo-sercowego, układu oddechowego, pokarmowego, cukrzycy i in.
 • Prowadzenie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych w schorzeniach występujących u ludzi starszych („wielochorobowość”), uśmierzanie objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, edukacja rodziny i opiekunów.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Konsultacje pacjentów na innych oddziałach szpitala.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się na oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek.
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • W miesiącach letnich możliwość odbycia praktyk studenckich (lekarskich i pielęgniarskich).
Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content