Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład opiekuńczo-leczniczy znajduje się w Żywcu przy ul. Żwirowej 20. Realizuje świadczenia zgodnie z zawartą umową z NFZ z zakresu opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-14:35

Kierownik zakładu

lek. Teresa Janota
Ikona pielęgniarki

Oddziałowa

Gabriela Gilek
Ikona maila

Kontakt

zol@szpitalzywiec.pl
Więcej o zakładzie

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Uwaga, ograniczenie odwiedzin

Ze względu na sezon grypowy od 15.12.2023 r. odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach 15-17. Podopiecznego może odwiedzać jedna osoba na raz, nieprzejawiająca oznak infekcji.

Opis działalności
Zasady przyjęcia
Druki do pobrania

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest wyspecjalizowaną placówką medyczną. Pełni funkcję opiekuńczo-rehabilitacyjną (w zakresie podstawowej rehabilitacji) dla pacjentów wymagających całodobowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej. Na oddziale znajduje się 40 łóżek, a pomieszczenia i sprzęt dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszymi pacjentami opiekują się lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Mają też zapewnioną pomoc psychologiczną, dietetyczną i logopedyczną, a także spotkania z terapeutą zajęciowym (masaże Żywiec).

Świadczymy usługi opieki dla osób w podeszłym wieku, na wózkach inwalidzkich, leżących oraz cierpiących na przewlekłe i uciążliwe choroby, które wymagają całodobowej i stałej opieki medycznej, takie jak m.in.:

 • schorzenia osób starszych,
 • demencje,
 • udary,
 • wylewy,
 • cukrzycę,
 • niedowłady,
 • problemy neurologiczne lub ortopedyczne, utrudniające poruszanie się.

Świadczenia udzielane chorym w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym obejmują:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie z zaleceniami lekarza,
 • badania i terapie psychologiczną w dni powszednie wg harmonogramu,
 • badania i terapię logopedyczną w dni powszednie wg harmonogramu,
 • terapię zajęciową w dni powszednie wg harmonogramu,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i materiały medyczne.

Nie przyjmujemy na oddział osób z chorobami psychicznymi, chorobą alkoholową, z chorobami nowotworowymi i zakaźnymi, dla których przeznaczone są inne jednostki opieki medycznej lub hospicyjnej.

Osoby zainteresowane mogą również dopytać o pracownia hemodynamiki, udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania. Zapraszamy!

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent, który ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej. By to określić lekarz posługuje się skalą Barthel, a przyjmowani są pacjenci, którzy osiągają wg niej maksymalnie 40 punktów. Pacjent lub jego opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przyjęcie na oddział.

Konieczne jest też wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń i upoważnień dostępnych w zakładce druki do pobrania oraz dołączenie wyników podstawowych badań pacjenta (morfologia krwi, cukier, mocz), wypisów ze szpitali oraz decyzji z ZUS, KRUS lub MOPS o wysokości świadczeń.

Czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo–leczniczym wynosi między 1 a 3 lat, jednak decyzję o przyjęciu każdorazowo podejmuje kierownik placówki, na podstawie dokumentacji medycznej i w zależności od ilości wolnych miejsc na oddziale.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest płatny. Pobieramy 70 proc. wysokości świadczenia pacjenta (emerytura, renta, zasiłek opiekuńczy itp.) bez względu na jego wysokość.

Do dokumentów należy dołączyć decyzję ZUS o wysokości renty/emerytury, badania podstawowe: morfologia, cukier, kreatynina, badanie moczu oraz dokumentację medyczną (np. wypisy ze szpitala).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szpitala Żywiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 14:30 lub przesłać na adres:

Szpital Żywiec
ul. Pola Lisickich 80
34-300 Żywiec

Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content