Obrazek promocyjny InterHealth Canada

InterHealth Canada

Głównym wykonawcą i zarządcą nowego szpitala w Żywcu jest spółka InterHealth Canada Ltd., która ma ponad 25 lat doświadczenia w zakładaniu placówek opieki zdrowotnej oraz zarządzaniu nimi zgodnie z międzynarodowymi standardami.

InterHealth Canada

Założona w 1994 r. z inicjatywy dwóch rządów prowincji kanadyjskich InterHealth Canada została stworzona, aby eksportować kanadyjską wiedzę intelektualną w dziedzinie opieki zdrowotnej na rozwijający się rynek międzynarodowy. Obecnie jesteśmy światowym liderem w zakresie planowania, zarządzania i konsultingu w dziedzinie usług medycznych. Dostarczamy opłacalne, wrażliwe kulturowo rozwiązania, które spełniają międzynarodowe standardy jakości zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako uznani pionierzy w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze opieki zdrowotnej (PPP), jesteśmy w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania finansowe, umożliwiające dostęp do efektywnej opieki zdrowotnej.

Oprócz podstawowych usług świadczonych przez nasze szpitale, dostarczamy dostosowane do potrzeb klientów publicznych i prywatnych rozwiązania w następujących obszarach:

 • Ikona - strzałka
  Zintegrowane projekty PPP w opiece zdrowotnej
 • Ikona - strzałka
  Planowanie strategiczne w służbie zdrowia
 • Ikona - strzałka
  Zarządzanie placówkami zdrowia
 • Ikona - strzałka
  Usługi konsultingowe
 • Ikona - strzałka
  Kontrola jakości
 • Ikona - strzałka
  Edukacja i szkolenia
 • Ikona - strzałka
  Przygotowanie do akredytacji
 • Ikona - strzałka
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
INTERHEALTH CANADA

Zrealizowane projekty

Nowy

Szpital powiatowy w Żywcu

InterHealth Canada w ramach zintegrowanego PPP realizuje projekt Szpitala Żywiec. Nowy Szpital Powiatowy w Żywcu to wyjątkowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na wielkie oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu – to także pierwszy od lat szpital powiatowy w Polsce wybudowany zupełnie od podstaw.

Projekt Szpitala PPP w Żywcu to niezwykle nowoczesna inwestycja prozdrowotna, która będzie spełniać wysokie standardy, zarówno pod względem technicznym jak i architektonicznym, dbająca o potrzeby pacjentów oraz komfort pracy jego personelu. InterHealth Canada będzie zarządzać nowym szpitalem przez 28 lat, a po tym okresie cała placówka stanie się własnością Powiatu.

Wizualizacja budynku Szpitala Żywiec

PPP

Partnerstwa publiczno-prywatne to kontrakty między podmiotami publicznymi a partnerami z sektora prywatnego, wykorzystujące kreatywne podejścia umożliwiające zaprojektowanie, zbudowanie, sfinansowanie, eksploatację i utrzymanie obiektów służących celom publicznym. Takie rozwiązanie oferuje wiele wymiernych korzyści, między innymi:

 • Finansowanie z nowych źródeł
 • Większą elastyczność we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań
 • Bardziej efektywne zarządzanie
 • Wyższą rentowność inwestycji
 • Podział ryzyka
 • Oszczędności w eksploatacji

W Żywcu umowa PPP została zawarta pomiędzy Powiatem Żywieckim jako partnerem publicznym oraz partnerem prywatnym – InterHealth Canada, która poza finansowaniem wnosi do tego projektu ogromne doświadczenie i wiedzę w aspekcie zarządzania szpitalami. Warto dodać, że Kanada jest światowym liderem PPP w służbie zdrowia. Obecnie działa tam lub jest w trakcie wdrażania ponad 100 takich projektów.

Dzięki PPP mieszkańcy Żywca uzyskają dostęp do usług zdrowotnych na światowym poziomie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Skip to content