Płucoserce – urządzenie, które podczas operacji na otwartym sercu przejmuje funkcję serca przy użyciu pompy mechanicznej

Oddział kardiochirurgiczny

Wysoko specjalistyczna jednostka szpitalna zajmująca się leczeniem chirurgicznym chorób serca i układu krążenia. Na oddziale wykonywane są m.in. zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych i wszczepiana zastawek serca, a także interwencje chirurgiczne w przypadku ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-19:00
Więcej o oddziale

Oddział kardiochirurgiczny

Opis działalności
Co leczymy

Oddział Kardiochirurgiczny zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób serca, układu krążenia i chorób naczyniowych. Nasz szpital ma do dyspozycji oddział kardiologiczny, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, nowoczesną salę zabiegową hemodynamiki, salę hybrydową do zabiegów z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii, a także zabiegów strukturalnych serca, oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii, aby zapewnić najwyższą jakość usług medycznych.

Na oddziale wykonywane są następujące procedury:

 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej: CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (tzw. bypassy), OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu),
 • leczenie chirurgiczne wad nabytych serca,
 • leczenie chirurgiczne powikłań zawału mięśnia sercowego (np. tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna),
 • leczenie wad zastawek mitralnej, aortalnej i trójdzielnej (np. plastyka zastawki, wymiana zastawki itp.),
 • operacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej,
 • operacje rozwarstwienia aorty piersiowej,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych serca,
 • i inne.

Nowoczesne wyposażenie

Na wyposażeniu nowo otwartego Oddziału Kardiochirurgicznego znajdują się wysokiej klasy nowoczesny sprzęt medyczny, a także specjalistyczne łóżka z funkcją bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta. Sprzęt ten wspomaga personel w codziennych obowiązkach, a dodatkową zaletą łóżek jest funkcjonalność obejmująca system bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta. System umożliwia szybszą rekonwalescencję, poprzez stopniową pionizację pacjenta i możliwość wykonywania przez niego, pod okiem fizjoterapeuty, prostych ćwiczeń odbudowujących mięśnie.

Na oddziale leczymy pacjentów z następującymi schorzeniami:

 • Choroba niedokrwienna (wieńcowa) serca
 • Wady serca wrodzone
 • Niedomykalność / zwężenie zastawki mitralnej
 • Niedomykalność / zwężenie zastawki aortalnej
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej
 • Tętniak aorty piersiowej
 • Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Tamponada serca
Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content