Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Odwiedziny są możliwe od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-19:00.

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami i ich przestrzegać.

Regulamin odwiedzin w Szpitalu Żywiec

Prosimy, aby odwiedziny odbywały się z zachowaniem szacunku, godności i spokoju innych Pacjentów.

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu będą mogły odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 14/2023 Dyrektor Szpitala:

 1. W dni powszednie i wolne od pracy odwiedziny pacjentów odbywają się:
 1. Poza wymienionymi wyżej godzinami odwiedziny są możliwe jedynie po uzgodnieniu z    ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
 2. Odwiedziny mogą zostać ograniczone na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala Żywiec.
 3. Ograniczenie odwiedzin dotyczy przede wszystkim pacjentów w izolacji, w pierwszej dobie po zabiegach operacyjnych oraz pacjentów OAiIT.
 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych.
 5. W pokoju pacjenta, oprócz pacjentów, będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające.
 6. Rekomenduje się zakładanie maseczek podczas odwiedzin pacjentów oraz dezynfekcję rąk zarówno przed wejściem do pokoju pacjenta, jak i po jego opuszczeniu.
 7. Odwiedzający powinni stosować się do zaleceń personelu w szczególności dotyczących stosowania jednorazowej odzieży ochronnej oraz maseczek ochronnych.
 8. W czasie wizyt lekarskich lub zabiegów pielęgniarskich odwiedzający muszą opuścić pokój pacjenta.
 9. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegać,
 • przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szpitalu Żywiec,
 • szanować mienie Szpitala Żywiec,
 • odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,
 • zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,
 • podporządkować się poleceniom personelu Szpitala Żywiec.
 1. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • palenia tytoniu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • siadania na łóżkach,
 • filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w oddziale.
 1. Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego Zarządzenia albo wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb szpitala.
 2. Ordynator/Kierownik może ograniczyć czas odwiedzin jedynie za zgodą Dyrekcji Szpitala Żywiec.

 

Skip to content