Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Uwaga, od dnia 6 czerwca 2022 r. zmienione zostały zasady odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Odwiedziny są możliwe od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-19:00.

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami i ich przestrzegać.

Ograniczenia odwiedzin

Od dnia 13 stycznia 2023 r. zostają wprowadzone ograniczenia odwiedzin na wszystkich oddziałach oraz w ZOL. Pacjenta może odwiedzać jedna osoba, a czas jest skrócony do 20 minut. Godziny odwiedzin pozostają bez zmian.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Uwaga! W szpitalu nadal obowiązkowe jest noszenie maseczek.

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przebywających w naszym szpitalu zalecamy, by osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2. Zastrzegamy sobie także prawo niewpuszczenia na oddział odwiedzających z objawami infekcji.

Prosimy też, aby odwiedziny odbywały się z zachowaniem szacunku, godności i spokoju innych Pacjentów.

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu będą mogły odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami, zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektor Szpitala:

 1. W dni powszednie i wolne od pracy odwiedziny pacjentów odbywają się:
 1. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych.
 2. Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak  również po zakończeniu odwiedzin na oddziale należy zdezynfekować ręce.
 3. W trakcie przebywania w Szpitalu obowiązuje maseczka na twarzy w tym w salach szpitalnych, w których przebywają.
 4. W czasie wizyt lekarskich lub zabiegów pielęgniarskich odwiedzający muszą opuścić salę chorych.
 5. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:
  • zapoznać się z niniejszym Zarządzeniem i go przestrzegać,
  • przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szpitalu,
  • szanować mienie Szpitala Żywiec,
  • odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,
  • zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,
  • podporządkować się poleceniom personelu.
 1. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • palenia tytoniu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • siadania na łóżkach,
 • filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w oddziale.
 1. Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego Zarządzenia albo wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb szpitala.
 2. Ordynator/Kierownik może ograniczyć czas odwiedzin jedynie za zgodą Dyrekcji Szpitala Żywiec.

 

Skip to content