Izba Przyjęć Szpitala Żywiec

Izba przyjęć

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach nagłych. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Całodobowo
Ikona lekarza

Kierownik izby

lek. Janusz Gadowski
Ikona lekarza

Oddziałowy

Mateusz Płonka
Ikona maila

Kontakt

izba@szpitalzywiec.pl
tel. 33 44 01 703
Więcej o oddziale

Izba przyjęć

Opis działalności

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach nagłych. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć. Na tej podstawie rozróżniamy cztery grupy. To pacjenci:

  • Przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
  • Z umówionym terminem zabiegu lub poszerzonej diagnostyki. W tym przypadku tryb przyjęcia pacjenta do szpitala powinien wyjaśnić kierujący go lekarz POZ. Termin przyjęcia ustala się w sekretariacie danego oddziału (numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów).
  • Ze skierowaniem – których stan wymaga natychmiastowej diagnostyki. W ich przypadku lekarz Izby Przyjęć podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu na oddział, odmowie lub ustaleniu terminu do przyjęcia na oddział do dalszej diagnostyki, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do innego szpitala specjalistycznego o wyższym stopniu referencyjności.
  • Bez skierowania – którzy trafiają na izbę w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, jakie nastąpiło w wyniku nagłego zdarzenia lub urazu.

Prosimy, by pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć mieli przy sobie pełną dokumentację medyczną i informację o aktualnie zażywanych lekach.

Każdy pacjent, który pojawia się na Izbie Przyjęć szpitala, niezależnie od posiadania lub braku skierowania, przechodzi tzw. TRIAGE, czyli wykonywane są mu pomiary podstawowych parametrów życiowych i przeprowadza się z nim wywiad epidemiologiczny.

Osobom z objawami infekcji może być wykonany test na obecność koronawirusa.

Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content