Izba Przyjęć Szpitala Żywiec

Izba przyjęć

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach nagłych. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Wewnętrzny 3 - całodobowo
Ikona lekarza, rentgen żywiec, rtg żywiec

Kierownik izby

dr n. med. Leszek Bęc
Ikona lekarza, rentgen żywiec, rtg żywiec

Koordynator

Mateusz Płonka
Ikona maila

Kontakt

izba@szpitalzywiec.pl
tel. 33 44 01 703
Więcej o oddziale

Izba przyjęć

Opis działalności

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala, jak i pacjenci w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Różnią się oni także pod względem stanu zdrowia, w jakim się znajdują w chwili zgłoszenia na Izbę Przyjęć. Na tej podstawie rozróżniamy cztery grupy. To pacjenci:

 • Przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
 • Z umówionym terminem zabiegu lub poszerzonej diagnostyki. W tym przypadku tryb przyjęcia pacjenta do szpitala powinien wyjaśnić kierujący go lekarz POZ. Termin przyjęcia ustala się w sekretariacie danego oddziału (numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych oddziałów).
 • Ze skierowaniem na oddział – których stan wymaga natychmiastowej diagnostyki. W ich przypadku lekarz Izby Przyjęć podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu na oddział, odmowie lub ustaleniu terminu do przyjęcia na oddział do dalszej diagnostyki, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do innego szpitala specjalistycznego o wyższym stopniu referencyjności.
 • Bez skierowania – którzy trafiają na izbę w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, jakie nastąpiło w wyniku nagłego zdarzenia lub urazu.

Uwaga! Od stycznia 2023 lekarze nie mogą wystawiać skierowania na Izbę Przyjęć.

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia, jednak gdy trafi tutaj pacjent, który wymaga leczenia czy zaopatrzenia medycznego wykraczającego poza zakres usług świadczonych w naszym szpitalu, jest on – po zabezpieczeniu – przesyłany do odpowiedniego szpitala. Dotyczy to np. dzieci z urazami czy też pacjentów z objawami neurologicznymi itp.

Dlatego aby skrócić czas do udzielenia specjalistycznej pomocy dzieciom z wszelkimi urazami (np. złamania, rany itp.) zalecamy kontakt ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83, tel. 33 828 40 00 lub bezpośrednie udanie się do tego szpitala.

Prosimy, by pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć mieli przy sobie dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty) oraz pełną dokumentację medyczną.

Każdy pacjent, który pojawia się na Izbie Przyjęć szpitala przechodzi TRIAGE (segregacja medyczna), czyli wykonywane są mu pomiary podstawowych parametrów życiowych i na tej podstawie szacowany jest czas oczekiwania na poradę lekarską.

Harmonogram przyjęć pacjentów do hospitalizacji planowej:

 1. Przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy – od godziny 7:30
 2. Przyjęcia na Oddział Kardiologiczny – od godziny 8:30
 3. Przyjęcia na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – od godziny 9:30
 4. Przyjęcia na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej I
  • pacjenci urologiczni – od godziny 8:30
  • pacjenci chirurgiczni – od godziny 9:30
 5. Przyjęcia na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej II – od godziny 10:30
 6. Przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii – od godziny 10:30.

Pełny zakres świadczonych usług

Pobierz zakres świadczeń Izby Przyjęć Szpitala Żywiec

Informacje praktyczne

Poradnik pacjenta

Pokój pacjenta w Szpitalu Żywiec

Zasady przyjęcia do szpitala

Na Izbę Przyjęć trafiają zarówno pacjenci ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala,...
Hol główny Szpitala Żywiec

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny Pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Żywiec możliwe są codziennie w godzinach...
Sala pacjenta w Szpitalu Żywiec

Planowe przyjęcie do szpitala

Informacja dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem planowym do...
Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów...
Skip to content