Medycyna Pracy – badania uczniów

Badanie okulistyczne

Zapraszamy na badania w naszej Poradni Medycyny Pracy przy ul. Piłsudskiego w Żywcu.

Uprzejmie informujemy, że termin badania uczniów lub kandydatów należy ustalić telefonicznie:

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) – czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
  • maseczkę ochronną, długopis.

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną godziną badania.

Badane osoby do 16. roku życia:

  • podczas badania wymagana jest obecność opiekuna oraz podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej;
  • wejście na teren przychodni możliwe jest tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun).

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy (prosimy o wypełnienie).

Druki do pobrania:

  1. Ankieta epidemiologiczna
  2. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
  3. Badanie podmiotowe
  4. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

Skip to content