Medycyna Pracy – badania uczniów

Badanie okulistyczne

Zapraszamy na badania w naszej Poradni Medycyny Pracy przy al. Piłsudskiego 50 w Żywcu.

Uprzejmie informujemy, że termin badania uczniów lub kandydatów należy ustalić telefonicznie:

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) – czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego.

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną godziną badania.

Badane osoby do 16. roku życia:

  • Podczas badania wymagana jest obecność opiekuna oraz podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej.

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy (prosimy o wypełnienie).

Druki do pobrania:

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego

Badanie podmiotowe

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Formularze w wersji polsko-ukraińskiej:

Badanie podmiotowe

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

Skip to content