Jakie są najczęstsze choroby serca?

Lekarz sprawdzający ciśnienie tętnicze pacjenta w szpitalu.

Choroby serca są powszechnym problemem zdrowotnym na całym świecie i stanowią przyczynę wielu zgonów i hospitalizacji. W dziedzinie kardiologii istnieje wiele różnych chorób serca, które mogą wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Przeczytaj, jakie są najczęstsze choroby serca, ich objawy, metody diagnozy i metody leczenia!

Choroby serca – z jakimi borykają się pacjenci?

Choroby serca, a wymienić tutaj można na przykład chorobę wieńcową – chorobę niedokrwienną serca czy chorobę zastawek, stanowią istotny problem zdrowotny, a ich leczenie i zarządzanie wymagają wielostronnego podejścia. Jakie więc dokładnie choroby dotykają pacjentów?

1.      Choroba niedokrwienna serca: znana również jako choroba wieńcowa, jest jedną z najczęstszych chorób serca. Wynika ona z niedoboru dopływu krwi do serca, zwykle spowodowanego zwężeniem lub blokadą tętnic wieńcowych. Objawy choroby niedokrwiennej serca mogą obejmować duszność, ból w klatce piersiowej (dławicę piersiową), kołatanie serca, uczucie ucisku lub duszenia się. Do diagnozy stosuje się testy, takie jak elektrokardiogram (EKG), test wysiłkowy, koronarografia czy badanie obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Leczenie może obejmować zmiany stylu życia, leki przeciwpłytkowe, leki rozszerzające naczynia krwionośne, angioplastykę wieńcową z wszczepieniem stentu lub rewaskularyzację chirurgiczną.

2.      Nadciśnienie tętnicze: jest stanem, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest podwyższone. Jest to główna przyczyna chorób serca, udarów mózgu i niewydolności nerek. Często nie daje żadnych objawów, dlatego nazywane jest „cichym zabójcą”. Diagnoza opiera się na pomiarze ciśnienia krwi. Leczenie obejmuje zmiany stylu życia, takie jak dieta o niskiej zawartości soli, aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia. W przypadkach umiarkowanych lub ciężkich może być również konieczne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych.

3.      Zaburzenia rytmu serca: zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, tachykardia komorowa czy blok przedsionkowo-komorowy, są częstymi problemami w kardiologii. Objawy mogą obejmować nieregularne bicie serca, uczucie kołatania serca, zawroty głowy, duszność czy utratę przytomności. Diagnoza polega na monitorowaniu rytmu serca za pomocą elektrokardiogramu (EKG), testów Holtera lub elektrofizjologicznym badaniu serca. Leczenie może obejmować stosowanie leków przeciwarytmicznych, ablacje, terapię elektryczną (kardioewersję) lub wszczepienie rozrusznika serca.

4.      Choroba zastawek serca: obejmuje różne problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zastawek serca, takie jak zwężenie zastawek oraz ich niedomykalność. Objawy mogą obejmować duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn czy nieregularne bicie serca. Diagnoza opiera się na badaniu fizycznym, echokardiografii, testach obrazowych (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz badaniach krwi. Leczenie może obejmować terapię farmakologiczną, interwencje kardiologiczne (np. naprawa lub wymiana zastawek) lub chirurgię kardiochirurgiczną.

5.      Niewydolność serca: to stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Objawy obejmują duszność, zmęczenie, obrzęki, osłabienie, utratę apetytu i zmniejszoną tolerancję wysiłku. Diagnoza opiera się na badaniach fizycznych, echokardiografii, testach krwi i testach obrazowych. Leczenie może obejmować zmiany stylu życia, leki przeciwniewydolnościowe, terapię resynchronizującą serce (CRT), leki przeciwnadciśnieniowe oraz w niektórych przypadkach, przeszczepienie serca.

Choroby układu sercowo naczyniowego – jak zapobiegać?

Zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność mięśnia sercowego, zawał serca, choroba zastawek serca… schorzenia kardiologiczne przyjmują wiele postaci. Diagnoza chorób serca opiera się na wywiadzie medycznym, badaniu fizycznym, testach laboratoryjnych i badaniach obrazowych. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia choroby oraz indywidualnych czynników pacjenta.

Ważne jest również podejmowanie działań mających na celu zapobieganie chorobom serca poprzez zdrowy styl życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, unikanie palenia tytoniu i kontrola czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze i wysoki poziom cholesterolu. W razie pojawienia się objawów sercowych należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem kardiologiem w celu odpowiedniej diagnozy i leczenia.

Czytaj także

Skip to content