Zabieg ablacji serca wykonywany w Szpitalu Żywiec

Ablacja serca

Ablacja zaburzeń rytmu serca to małoinwazyjny, nowoczesny zabieg kardiologiczny, który polega na całkowitym usunięciu nieprawidłowych przewodzeń elektrycznych powodujących zaburzenia rytmu serca. To obecnie najskuteczniejsza metoda leczenia arytmii. W naszym szpitalu jest wykonywana ablacja na NFZ.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-19:00

Podczas zabiegu ablacji lekarz celowo uszkadza tkanki mięśnia sercowego lub okolic, które następnie tworzą drobne blizny. Bliznowe uszkodzenie serca zatrzymuje niefizjologiczne przewodzenie impulsów indukujących arytmię, co jest głównym celem zabiegu.

W jakim celu wykonywana jest ablacja serca?

Ablacja serca jest procedurą terapeutyczną stosowaną w celu leczenia nieprawidłowych rytmów serca oraz innych zaburzeń elektrofizjologicznych. Głównym celem jest usunięcie lub zniszczenie obszarów serca, które są odpowiedzialne za powstawanie i utrzymanie nieprawidłowych impulsów elektrycznych.

Zabieg ablacji serca wykonywany jest między innymi u pacjentów z:

 • Migotaniem przedsionków (AF) – najczęstsze zaburzenie rytmu serca, w którym przedsionki serca drgają nieregularnie, co prowadzi do nieregularnego i często szybkiego rytmu komór. Ablacja serca może być stosowana w celu zniszczenia obszarów serca odpowiedzialnych za powstawanie lub przewodzenie nieprawidłowych impulsów elektrycznych i przywrócenie regularnego rytmu serca.
 • Częstoskurczem nadkomorowym (SVT) – jest to rodzaj zaburzeń rytmu serca, w których powstają nadmierne impulsy elektryczne w przedsionkach serca, prowadzące do szybkiego i nieregularnego rytmu serca. Ablacja serca może pomóc w zniszczeniu obszarów serca odpowiedzialnych za nieprawidłowe impulsy i przywrócić prawidłowy rytm.
 • Częstoskurczem komorowym (VT) – komorowe zaburzenia rytmu serca sprawia, że w komorach powstają impulsy elektryczne, co prowadzi do szybkiego i nieregularnego rytmu serca. Ablacja serca może być stosowana w przypadku częstoskurczu komorowego, aby zniszczyć obszary generujące nieprawidłowe impulsy.
 • Zaburzeniem przewodzenia – ablacja serca może być również stosowana w przypadku zaburzeń przewodzenia, takich jak blok przedsionkowo-komorowy lub blok pęczka Hisa. Procedura może pomóc w usunięciu przeszkód w przewodzeniu impulsów elektrycznych i przywróceniu prawidłowego przepływu sygnałów między przedsionkami a komorami serca.

Jak wygląda zabieg ablacji?

Schemat przedstawiający zabieg ablacji migotania przedsionków

Stopień znieczulenia wymagany do przeprowadzenia zabiegu zależy od rodzaju arytmii i innych schorzeń. Pacjent może być w pełni świadomy lub lekko uśpiony, lub może zostać poddany znieczuleniu ogólnemu (całkowite uśpienie).

Lekarz wprowadza cewnik przez naczynie krwionośne do serca. Często stosuje się więcej niż jeden cewnik. Cewniki mogą być wprowadzane przez naczynie krwionośne w pachwinie (najczęściej), ramieniu lub szyi (rzadziej). Przez cewnik może zostać wstrzyknięty kontrast (barwnik), dzięki któremu naczynia krwionośne będą lepiej widoczne na zdjęciach rentgenowskich.

Czujniki na końcówce cewnika mapującego wysyłają impulsy elektryczne i rejestrują pracę serca. Lekarz wykorzystuje te informacje do zidentyfikowania obszaru będącego źródłem arytmii i podjęcia decyzji o miejscu wykonania ablacji. Ta część procedury nazywana jest badaniem elektrofizjologicznym.

Do tworzenia małych blizn w sercu i blokowania nieregularnych rytmów serca może być zastosowane:

 • Ciepło (prąd o częstotliwości radiowej)
 • Ekstremalne zimno (krioablacja)

Pacjent może odczuwać niewielki dyskomfort podczas wprowadzania cewnika do serca i dostarczania energii. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub duszności należy poinformować o tym lekarza.

Skuteczność zabiegu ablacji serca

Ablacja zaburzeń rytmu serca znacząco poprawia jakość życia, dzięki ograniczeniu do minimum hospitalizacji i usunięciu objawów zaburzeń rytmu serca. Zabieg zapobiega występowaniu powikłań schorzeń, takich jak niewydolność mięśnia sercowego, czy zgon pacjenta w wyniku choroby. Warto wspomnieć, że ablacja przeciwdziała też nasileniu się arytmii serca i nawrotom, co świadczy o dużej skuteczności tej procedury.

Skuteczność ablacji serca zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj arytmii, lokalizacja źródła arytmii, doświadczenie lekarza wykonującego zabieg oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Średnia skuteczność ablacji wynosi od 70 do 80 procent. Osoby młode, u których migotanie przedsionków ma charakter napadowy i u których nie występują współistniejące choroby serca, mogą mieć wskaźnik powodzenia sięgający nawet 95%. U osób z przetrwałym migotaniem przedsionków, które są starsze i mają inne schorzenia, skuteczność jest nieco niższa i wynosi około 40 do 60 procent.

W przypadku 20 do 30 procent pacjentów pierwsza ablacja nie przynosi zadowalającego efektu i muszą oni przejść kolejny zabieg. Dzieje się tak, ponieważ niektóre nieprawidłowe tkanki mogły zostać pominięte lub spalona tkanka zagoiła się i odzyskała swoją funkcję. Powtórna ablacja może zwiększyć odsetek powodzeń o kolejne 10 procent.

Zaletą leczenia arytmii za pomocą ablacji jest także bardzo niski poziom powikłań związanych z zastosowaniem tej procedury. Istotne problemy związane z samym zabiegiem występują u mniej niż 0,5% chorych. Ablacyjne leczenie arytmii jest więc bezpieczne i skuteczne. Pacjent po wykonaniu zabiegu nie wymaga długotrwałej rekonwalescencji. Zwykle już następnego dnia zostaje wypisany ze szpitala i niedługo później (na przykład już po tygodniu) wraca do codziennej aktywności, w tym zawodowej.

Zabieg ablacji w Szpitalu Żywiec
Zabieg ablacji serca w Szpitalu Żywiec

Ablacja serca – badania

Zabieg ablacji wymaga stałej kontroli lekarza, który poinstruuje pacjenta w zakresie przygotowania się do procedury. Przede wszystkim należy unikać jedzenia lub picia czegokolwiek przed północą w dniu zabiegu. Warto też wspomnieć, że nie powinno się przerywać przyjmowania leków, chyba że lekarz wydał określone zalecenia. Ablacja wymaga też wykonania badań, np.:

 • elektrokardiogramu (EKG),
 • echokardiografii (Echo serca),
 • testów wysiłkowych, aby zobaczyć, jak serce reaguje na ćwiczenia,
 • badań krwi,
 • cewnikowania serca lub koronarografii,
 • tomografii komputerowej (TK).

Przeciwskazania do wykonania zabiegu ablacji serca

Przed wykonaniem zabiegu ablacji powinno się poinformować lekarza o ewentualnej ciąży. Warto pamiętać, że ablacja polega na wykorzystaniu częstotliwości radiowej, co może stanowić zagrożenie dla płodu. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym lekarz może zlecić wykonanie testu ciążowego w celu wykluczenia ewentualnej ciąży.

Chociaż ablacja serca jest stosunkowo bezpieczną i skuteczną procedurą, istnieją pewne przeciwskazania do przeprowadzenia tego zabiegu. Decyzję podejmuje lekarz kardiolog lub elektrofizjolog na podstawie indywidualnej oceny pacjenta. Oto niektóre ogólne przeciwskazania do zabiegu ablacji:

 • Niewłaściwa stabilizacja choroby układu sercowo-naczyniowego – jeżeli choroba układu sercowo-naczyniowego pacjenta nie jest odpowiednio kontrolowana, może stanowić przeciwwskazanie do wykonania ablacji. Przed zabiegiem ważne jest kontrolowanie innych schorzeń, takich jak niewydolność serca czy choroba niedokrwienna serca.
 • Obecność poważnych chorób współistniejących – jeśli pacjent cierpi na inne poważne choroby, takie jak niewydolność nerek, niewydolność wątroby lub zaawansowane schorzenia płucne, może to zwiększać ryzyko zabiegu i utrudniać powrót do zdrowia.
 • Nadmierna podatność na krwawienie – przeciwskazania do ablacji mogą mieć też osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi lub przyjmujące leki antykoagulacyjne. W takich przypadkach konieczne jest staranne zbalansowanie ryzyka i korzyści z przeprowadzenia zabiegu.
 • Ciężka choroba układu oddechowego – osoby z ciężką obturacyjną chorobą płuc (COPD) lub innymi poważnymi chorobami układu oddechowego mogą mieć większe ryzyko powikłań związanych z zabiegiem ablacji. Konieczna jest ocena lekarza pod kątem stabilności układu oddechowego przed podjęciem decyzji o zabiegu.
 • Zaawansowany wiek – w przypadku starszych pacjentów, szczególnie tych z wieloma poważnymi chorobami współistniejącymi, należy rozważyć ryzyko i korzyści z zabiegu. Często podejmuje się decyzję na podstawie ogólnej kondycji pacjenta i jego zdolności do tolerowania procedury.

Należy pamiętać, że to tylko ogólne przeciwskazania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeprowadzenia ablacji serca podejmuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny pacjenta i szczegółowego wywiadu medycznego.

Choć zabieg ablacji wykonywany przez profesjonalistów jest bezpieczny, to występuje pewne ryzyko powikłań, np. przetoka tętniczo-żylna, tamponada, czy zakrzepica żył głębokich. Stosowanie się do wytycznych lekarza kardiologa i regularne wizyty kontrolne mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości.

Zabieg ablacji serca – Szpital Żywiec

Ablacja RF oraz krioablacja realizowana jest przez oddział kardiologiczny w Żywcu przez zespół doświadczonych lekarzy pod kierownictwem dr. hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztofa Kaczmarka. Wskazaniem do jej wykonania jest między innymi migotanie przedsionków, powstawanie arytmii, czy zasłabnięcia i utraty przytomności w wyniku napadów tachykardii.

W razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, nasi pacjenci mogą umówić się na konsultację do lekarza kardiologia w naszej poradni, aby wykonać szczegółowe badania i w razie konieczności otrzymać skierowanie na zabieg ablacji serca.

Treści z serwisu szpitalzywiec.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w serwisie szpitalzywiec.pl należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Skip to content