Pielęgniarka epidemiologiczna

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Posiadanie lub odbywanie aktualnie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, a w wypadku jej nieposiadania – otwartość do jej podjęcia w najbliższym czasie;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (znajomość narzędzi MS Office);

Zakres obowiązków

 • Praca w zespole ds. profilaktyki zakażeń;
 • Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie procedur mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa epidemiologicznego;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych oraz przedstawianie wyników i wniosków z kontroli Dyrekcji Szpitala i Komitetowi ds. Zakażeń Szpitalnych;
 • Nadzór i monitoring stanu sanitarno-epidemiologicznego, a także przestrzegania przez personel zasad aseptyki i obowiązujących standardów, procedur;
 • Stosowanie w praktyce aktów prawnych regulujących postępowanie ograniczające zakażenia szpitalne i choroby zakaźne;
 • Organizowanie i prowadzenie systematycznej edukacji personelu medycznego w zakresie zakażeń szpitalnych oraz prowadzenie szkoleń wstępnych nowo przyjmowanych pracowników;
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji, gromadzenie danych i sporządzanie raportów statystycznych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 • Kompleksowe wdrożenie do pracy;
 • Pracę w nowoczesnej placówce medycznej;
 • Możliwość wdrażania nowych pomysłów oraz samodzielność w podejmowanych działaniach;
 • Stabilne zatrudnienie.

Aplikuj na to stanowisko

Dozwolone typy plików: .pdf, .doc, .docx

Czytaj także

Skip to content