Lekarz pokazuje na modelu, jak wygląda przepuklina kręgosłupa lędźwiowego

Jakie są rodzaje operacji kręgosłupa?

Operacje chirurgiczne kręgosłupa mogą znacznie poprawić jakość życia oraz zlikwidować lub zredukować ból. W Szpitalu Żywiec doświadczeni chirurdzy wykonują zarówno zabiegi klasyczne, jak i małoinwazyjne. Zobacz, jakie masz opcje.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-18:00

Do najczęstszych problemów z kręgosłupem można zaliczyć zmiany zwyrodnieniowe, przepuklinę międzykręgową, osteochondrozę, skoliozę czy też urazy kręgosłupa. Jednak nie wszyscy pacjenci od razu udają się do lekarza w momencie pojawienia się pierwszych objawów. Niestety, znoszenie bólu może zaostrzyć problem, przez co coraz częściej pojawia się konieczność wykonania operacji kręgosłupa.

Inwazyjność operacji kręgosłupa

Istnieje wiele technik chirurgicznych, które pomagają pozbyć się nawet ciężkich schorzeń. Operacje kręgosłupa są uważane za dość skomplikowane i ryzykowne, dlatego ważne jest, aby po zabiegu skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą i stosować się do jego zaleceń. Może to przyspieszyć powrót do zdrowia, pozwalając uniknąć niebezpiecznych powikłań. Ponadto istnieją innowacyjne, małoinwazyjne operacje, które pomagają rozwiązać problem przy minimalnym ryzyku dla pacjenta.

Dolegliwości kręgosłupa – ryzyko

Dolegliwości bólowe w przypadku braku leczenia mogą zacząć się nasilać, obniżając jakość życia pacjenta. W niektórych przypadkach skutki są jeszcze poważniejsze – od trudności w poruszaniu się, aż po czasową lub trwałą niepełnosprawność ruchową. Aby tego uniknąć, należy jak najszybciej rozpocząć leczenie.

W początkowej fazie choroby kręgosłupa można stosować metody zachowawcze. Interwencja chirurgiczna jest bowiem wymagana jedynie w zaawansowanych przypadkach. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych schorzeń operacja jest jedyną szansą na pozbycie się bólu i powrotu do aktywnego trybu życia.

Wskazania do operacji kręgosłupa

Wskazania do operacji kręgosłupa mogą wynikać z różnych schorzeń, kiedy pacjent nie reaguje na leczenie zachowawcze. Oto niektóre z najczęstszych wskazań:

 • Przepuklina dysku – jeśli przepuklina dysku uciska na korzeń nerwu kręgowego, powodując ból, drętwienie, osłabienie mięśni i trudności w poruszaniu się, może być to wskazaniem do operacji. Jej celem jest usunięcie dysku lub jego fragmentu dysku, aby uwolnić ucisk na nerw.
 • Stenoza kanału kręgowego – zwężenie przestrzeni wokół rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych mogą powodować objawy, takie jak ból pleców, ból promieniujący do nóg, drętwienie czy osłabienie. Jeśli pacjent nie reaguje na leczenie zachowawcze, konieczna może okazać się operacja kręgosłupa.
 • Zwyrodnienie dysków międzykręgowych – w zależności od stopnia zwyrodnienia, operacja może polegać na usunięciu uszkodzonych dysków i stabilizacji kręgosłupa za pomocą implantów lub przeprowadzeniu fuzji kręgosłupa. Warto pamiętać, że leczone nieprawidłowo zwyrodnienia mogą prowadzić do komplikacji, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem terapii.
 • Wypadnięcie dysku – wypadnięcie dysku międzykręgowego to przemieszczenie się jądra miażdżystego. Stan ten może powodować ucisk na nerwy kręgowe i objawy bólowe, dlatego jeśli dolegliwości nie ustępują lub się nasilają, może być to wskazaniem do leczenia operacyjnego.

Warto zauważyć, że każdy przypadek jest indywidualny, a decyzję o operacji kręgosłupa należy podejmować po dokładnej ocenie przez specjalistę.

Główne rodzaje chirurgii kręgosłupa

Istnieje wiele różnych rodzajów operacji, które są przeprowadzane w zależności od konkretnej dolegliwości. Wśród nich warto wymienić:

 • Discektomię – to operacja mająca na celu usunięcie części lub całości uszkodzonego dysku międzykręgowego, który może uciskać na korzeń nerwowy lub rdzeń kręgowy. Discektomia może być przeprowadzana przez niewielkie nacięcie skóry (discektomia mikrochirurgiczna) lub za pomocą technik endoskopowych (endoskopowa discektomia).
 • Laminektomię – jest to operacja, podczas której usuwa się część wyrostków kolczystych i łuków kręgowych, aby uwolnić ucisk na rdzeń kręgowy lub nerwy. Laminektomia jest często wykonywana w przypadku stenozy kanału kręgowego.
 • Fuzję kręgosłupa – fuzja kręgosłupa polega na scaleniu dwóch, lub więcej kręgów w celu stabilizacji kręgosłupa. W trakcie tej operacji usunięte mogą być uszkodzone dyski międzykręgowe, a przestrzeń międzykręgowa jest wypełniana materiałem greftowym, a czasem również implantami, aby utrzymać stabilność kręgosłupa.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o operacji kręgosłupa skonsultować się z lekarzem specjalistą, który dokładnie oceni konkretny przypadek i dobierze odpowiednią procedurę operacyjną, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Zabiegi małoinwazyjne

Istnieje kilka małoinwazyjnych zabiegów na kręgosłup, które są stosowane w celu leczenia różnych schorzeń kręgosłupa. Oto kilka przykładów:

 • Iniekcje przeciwbólowe (tzw. blokady) – ten zabieg polega na podawaniu leków przeciwbólowych, takich jak sterydy lub środki znieczulające, bezpośrednio do obszaru kręgosłupa, który powoduje ból. Iniekcje przeciwbólowe mogą być wykonywane w przypadku bólu pleców, rwy kulszowej (sciatica) lub innych schorzeń kręgosłupa.
 • Dekompresja dysku – jest to procedura mająca na celu zmniejszenie ucisku na nerw kręgowy lub rdzeń kręgowy spowodowany przepukliną dysku. Podczas dekompresji dysku lekarz używa specjalnego narzędzia lub techniki, aby usunąć część dysku lub zmniejszyć ucisk na nerw, co pomaga zmniejszyć ból i objawy neurologiczne.
 • Wertebroplastyka i kyfoplastyka – są to procedury stosowane w leczeniu złamań kręgów spowodowanych osteoporozą lub urazem. Podczas zabiegu wertebroplastyki, specjalny cement jest wstrzykiwany do złamanego kręgu w celu wzmocnienia go i zmniejszenia bólu. Natomiast kyfoplastyka obejmuje wprowadzenie balonu do złamanego kręgu, który jest następnie nadmuchiwany w celu przywrócenia wysokości kręgu, a następnie wstrzykiwany jest cement.
 • Discektomia endoskopowa – jest to nowoczesna technika chirurgiczna, w której przez małe nacięcie wprowadza się endoskop do dysku międzykręgowego, a następnie usuwa się fragmenty dysku, które uciskają nerw lub rdzeń kręgowy. Ta procedura małoinwazyjna minimalizuje uszkodzenia tkanek i zmniejsza czas rekonwalescencji.
Ilustracja pokazująca, jak wygląda przepuklina krążka międzykręgowego i na czym polega mikrodiscektomia lędźwiowa
Mikrodiscektomia lędźwiowa

Operacje kręgosłupa a powikłania

Operacje kręgosłupa, podobnie jak każda inna procedura chirurgiczna, mogą wiązać się z pewnym ryzykiem powikłań. Warto pamiętać, że ingerencje chirurgiczne są przeprowadzane przy znieczuleniu ogólnym, co w niektórych przypadkach nie jest obojętne dla zdrowia. Oto niektóre z potencjalnych powikłań związanych z operacjami kręgosłupa:

 • Infekcje – są jednym z najczęstszych powikłań po operacjach kręgosłupa. Mogą obejmować zakażenie rany operacyjnej, infekcję układu moczowego lub nawet infekcję wewnątrzkręgową. Konieczne może być stosowanie antybiotyków lub drenażu dla leczenia infekcji.
 • Krwiaki i krwawienie – podczas operacji kręgosłupa może dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych, co może prowadzić do krwiaków lub krwawienia. W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dodatkowej procedury w celu zatrzymania krwawienia.
 • Uszkodzenie nerwów – operacje kręgosłupa niosą ryzyko uszkodzenia nerwów kręgowych, co może prowadzić do pojawienia się objawów takich jak ból, drętwienie, osłabienie lub utrata czucia w obszarze unerwionym przez uszkodzony nerw.
 • Niedowłady i deficyty neurologiczne – w przypadku skomplikowanych operacji kręgosłupa istnieje ryzyko wystąpienia niedowładów lub deficytów neurologicznych, które mogą prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu pacjenta.
 • Niewydolność narządowa – w niektórych przypadkach operacje kręgosłupa mogą wpływać na funkcję narządów wewnętrznych, takich jak płuca, serce czy układ moczowy, co może prowadzić do niewydolności narządowej.

Warto pamiętać, aby przed podjęciem decyzji o operacji kręgosłupa pacjent został dokładnie oceniony przez specjalistę. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza po operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań i poprawy procesu rekonwalescencji.

Operacje w zależności od odcinka kręgosłupa

Operacja kręgosłupa powinna być dostosowana do konkretnej choroby, w zależności od problematycznego odcinka:

 1. Operacje kręgosłupa szyjnego:

Operacje kręgosłupa szyjnego dotyczą obszaru szyi i najwyższej części kręgosłupa. Mogą obejmować procedury takie jak discektomia, laminoplastyka (poszerzenie przestrzeni kanału kręgowego), korpektomia (usunięcie fragmentu kręgu) czy fuzję kręgosłupa szyjnego.

 1. Operacje kręgosłupa piersiowego:

Operacje kręgosłupa piersiowego koncentrują się na obszarze środkowej części kręgosłupa, który obejmuje klatkę piersiową. Często stosowane procedury to stabilizacja kręgosłupa za pomocą metalowych prętów, śrub i implantów, fuzja kręgosłupa piersiowego czy zabiegi usunięcia guzów lub zmian nowotworowych.

 1. Operacje kręgosłupa lędźwiowego:

Operacje kręgosłupa lędźwiowego dotyczą dolnej części kręgosłupa, która jest najbardziej narażona na urazy i przeciążenia. W tym obszarze często przeprowadza się operacje discektomii (usunięcie części przepukniętego dysku), laminotomii (usunięcie części wyrostków kolczystych), stabilizacji kręgosłupa, fuzji kręgosłupa lędźwiowego czy implantacji dysku.

 1. Operacje krzyżowo-biodrowe:

Operacje krzyżowo-biodrowe dotyczą obszaru między kręgosłupem lędźwiowym a kośćmi miednicy. W tym obszarze przeprowadza się np. operacje fuzji krzyżowo-biodrowej (łączenie kręgosłupa z kością krzyżową) w przypadku schorzeń, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawu krzyżowo-biodrowego czy skolioza.

Operacja kręgosłupa – podsumowanie

Warto pamiętać, że oprócz operacji, istnieją również mniej inwazyjne metody leczenia kręgosłupa, takie jak fizjoterapia, farmakoterapia czy akupunktura. Wybór odpowiedniej metody leczenia zależy od indywidualnego przypadku i oceny lekarza. Jednak czasami interwencja chirurgiczna może okazać się niezbędna w celu poprawy stanu zdrowia.

Operacja kręgosłupa powinna być dostosowana do konkretnych schorzeń i obszarów. Jej celem jest poprawa jakości życia i znaczna redukcja bólu. Ważne jest przeprowadzenie dokładnej oceny i konsultacji z lekarzem, aby ustalić najbardziej odpowiednią procedurę, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści i ryzyko operacji.


Treści z serwisu szpitalzywiec.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w serwisie szpitalzywiec.pl należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Skip to content