Ważne badanie dot. poprawy bezpieczeństwa pacjentów

Certyfikat Badania punktowego zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków

W bieżącym roku Szpital Żywiec dołączył do grona polskich i europejskich szpitali wykonujących „Badanie punktowe zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków (PPS HAI&AU)” według metodologii ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). Badanie to w naszej placówce było przeprowadzone pod nadzorem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Badanie punktowe zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków jest to wystandaryzowany proces oceny i monitorowania zakażeń, które występują u pacjentów w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach opieki zdrowotnej i są związane z procesem leczenia oraz stosowaniem leków. Jest to istotne narzędzie w zarządzaniu opieką zdrowotną, mające na celu identyfikację, kontrolę i ograniczenie zakażeń, które mogą się pojawić w środowiskach opieki zdrowotnej.

Głównym celem programu monitorowania patogenów jest gromadzenie danych, które mogą być wykorzystane do opracowania i wprowadzenia działań prewencyjnych, mających na celu zwiększenie jakości opieki zdrowotnej, zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się opornych na antybiotyki patogenów. Wdrażanie skutecznych strategii badania punktowego występowania zakażeń przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz obniżenia kosztów opieki zdrowotnej związanymi z leczeniem zakażeń.

Szpitale uczestniczące w badaniach punktowych otrzymują raporty przygotowane przez ECDC, co umożliwia im interpretację uzyskanych wyników w szerszym kontekście poprzez porównanie własnych rezultatów ze średnią obliczoną dla wszystkich placówek biorących udział w badaniu.

Opracował Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Czytaj także

Skip to content