Baner DiLO - Szybka Terapia Onkologiczna

Szybka Terapia Onkologiczna

Pacjenci onkologiczni muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie, dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach tzw. „Szybkiej Terapii Onkologicznej”.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Koordynator DiLO:
Od poniedziałku do piątku
7:00-13:00

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tzw. karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najkrótszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia.

Założenie karty DiLO

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy lub jeśli zdiagnozuje taką chorobę.

Pacjent może również otrzymać kartę DiLO w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Etap rejestracji do leczenia w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej

Pacjent ma prawo do leczenia onkologicznego w poradni specjalistycznej na podstawie karty DILO. W przypadku rejestracji do poradni pacjent powinien posiadać kartę DILO wydaną w POZ, na której lekarz rodzinny zaznaczył skierowanie do danej poradni specjalistycznej z odpowiednim kodem resortowym. Diagnostykę nowotworu można wykonać w poradniach specjalistycznych, odpowiednich dla umiejscowienia nowotworu, nie tylko w poradni onkologicznej.

Rejestracja do poradni specjalistycznych NFZ znajduje się przy ul. Pola Lisickich 80 (wejście główne). Rejestracji można też dokonać telefonicznie pod numerem 33 44 01 400.

Etap diagnostyki wstępnej i pogłębionej

Diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, odbywa się w następujących poradniach NFZ Szpitala Żywiec, przy ul. Pola Lisickich 80 w Żywcu:

Jeżeli chcą Państwo mieć wykonaną diagnostykę onkologiczną w naszym szpitalu, to skierowanie w karcie DiLO musi być wystawione do jednej z ww. poradni.

Diagnostyka obejmuje wykonanie niezbędnych badań, w tym badań endoskopowych, histopatologicznych, RTG, TK, MR , PET i innych w ramach diagnostyki wstępnej, a następnie diagnostyki pogłębionej, celem wykluczenia lub potwierdzenia nowotworu złośliwego.

Etap konsylium

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany i potwierdzony nowotwór, Szpital Żywiec zapewnia pacjentom możliwość konsultacji na Konsylium Onkologicznym, gdzie zespół specjalistów ustala leczenie wg. standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych.

Leczenie onkologiczne w Szpitalu Żywiec:

Pakiet Onkologiczny w postaci procedur zabiegowych w ramach leczenia szpitalnego realizowany jest na Oddziałach:

Zabiegi wykonują między innymi lekarze: dr n. med. Tadeusz Leśniak, dr n. med. Jarosław Słota, dr n. med. Marcin Musiewicz, lek. Mariusz Duraj, lek. Paweł Pawlaczek i lek. Adam Kołodziejczyk.

Chirurdzy przeprowadzają operacje z zakresu:

  • nowotworów żołądka,
  • nowotworów jelita grubego,
  • nowotworów pęcherza moczowego,
  • nowotworów nerki,
  • nowotworów tarczycy,
  • nowotworów jajników,
  • i innych.

Kolejne etapy leczenia (m.in. radioterapia i chemioterapia) realizowane są u innych świadczeniodawców współpracujących ze Szpitalem Żywiec.

Koordynator pakietu onkologicznego w naszym szpitalu:

Daria Prochownik

poniedziałek–piątek 08:00–13:00
33 44 01 766 lub 729 775 618
dilo@szpitalzywiec.pl

Gabinet Koordynatora Pakietu Onkologicznego znajduje się na parterze, pokój nr 9 przy poradniach specjalistycznych.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej I 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej II

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej II

Sala porodowa Szpitala Żywiec

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Skip to content