Lekarka ogląda prześwietlenie (rentgen) płuc na kliszy

Informacja

o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej:
ICZ Healthcare sp. z o.o.
Szpital Żywiec
ul. Pola Lisickich 80
34-300 Żywiec

Wpis w księdze rejestrowej podmiotów leczniczych Wojewody Śląskiego, nr księgi: 000000229475.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941 art. 32c ust.1 i 2

 1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

Zezwolenia wydane przez ŚPWIS:

 • na uruchomienie pracowni RTG – decyzja nr 288/2020 z dnia 24.09.2020 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG typu Multix Select DR firmy Siemens – decyzja nr 289/2020 z dnia 24.09.2020 г.,
 • na uruchomienie pracowni TK – decyzja nr 352/2020 z dnia 06.11.2020 г.,
 • na stosowanie TK typu OPTIMA CT 660 firmy GE – decyzja nr 353/2020 z dnia 06.11.2020 r.,
 • na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG do celu radiologii zabiegowe typu CIOS SELECT firmy Siemens decyzja nr 334/2020 z dnia 06.11.2020 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie jezdnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych typu DR-XD 1000 firmy FUJIFILM o numerze fabrycznym 96350762 – decyzja n 335/2020 z dnia 06.11.2020 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie jezdnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych typu DR-XD 1000 firmy FUJIFILM o numerze fabrycznym 96850881 – decyzja nr 336/2020 z dnia 06.11.2020 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG do celu radiologii zabiegowe typu Ziehm 8000 Compact firmy Ziehm – decyzja nr 329/2020 z dnia 06.11.2020 r.,
 • na uruchomienie pracowni radiologii zabiegowej – decyzja nr 49/2023 z dnia 01.02.2023 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG typu Alien E 3030 Cardio firmy Eurocolumbus – decyzja nr 50/2023 z dnia 01.02.2023 г.,
 • na uruchomienie pracowni radiologii zabiegowe – decyzja nr 150/2021 z dnia 09.04.2021 г.,
 • na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG typu OPTIMA IGS 320 firmy GE – decyzja nr 151/2021 z dnia 09.04.2021 r.
 1. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. Odczyt tych dawkomierzy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Na podstawie nadesłanych wyników wynika, że w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.) zmierzona dawka skuteczna na całe ciało nie przekroczyła 0,4 mSv na osobę.
 2. Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami oraz zaleceniami producentów.

Załącznik nr 4 do Prawa atomowego (Dz.U. z 2021r., poz. 1941) Dawki graniczne promieniowania jonizującego – dopuszczalna dawka skuteczna dla pracowników wynosi 20 mSv/rok, dla ogółu ludności 1 mSv/rok.

Uwaga: na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek promieniowania rentgenowskiego stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Skip to content