Pobranie krwi w punkcie pobrań Szpitala Żywiec

FAQ Laboratorium

Laboratorium medyczne Szpitala Żywiec wykonuje badania na potrzeby pacjentów z oddziałów szpitala i poradni, a także świadczy usługi badań komercyjnych. W skład diagnostyki wchodzą: analityka ogólna, biochemia, immunochemia, koagulologia, mikrobiologia i immunologia transfuzjologiczna.

Jak przygotować się do pobrania krwi

 • Dzień przed planowanym pobraniem krwi nie przejadaj się, unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.
 • Na pobranie zgłoś się w godzinach porannych, najlepiej między godziną 7 a 11 i bądź na czczo, tzn. nie spożywaj żadnych pokarmów 8 do 12 godzin przed pobraniem krwi.
 • Bądź wyspany, wypoczęty i zrelaksowany (bardzo istotne do badania poziomu prolaktyny).
 • Rano przed badaniem wypij szklankę wody niegazowanej.
 • Unikaj wysiłku fizycznego w dniu poprzedzającym pobranie krwi, a przynajmniej 12 godzin przed pobraniem.
 • Bezpośrednio przed badaniem chwilkę wypocznij, usiądź na 15 minut i postaraj się zrelaksować.
 • Jeżeli zażywasz leki, to ustal z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań  i czy nie powinieneś ich zażyć dopiero po pobraniu krwi.
 • W przypadkach nagłych istnieje możliwość pobrania krwi bez wcześniejszego przygotowania pacjenta, o tym najczęściej decyduje lekarz i interpretuje wynik w zależności od warunków pobrania. Nie wszystkie badania wymagają pobrania na czczo i w godzinach porannych. Każde sprawozdanie z badania zawiera informację o dacie i godzinie pobrania materiału do badań, co ułatwia lekarzowi interpretację.

Jak przygotować się do pobrania moczu na badanie ogólne

 • Przed planowanym badaniem moczu należy unikać znacznego wysiłku fizycznego.
 • W czasie menstruacji i w okresie około menstruacyjnym nie powinno się wykonywać badania ogólnego moczu, chyba, że lekarz zleci badanie ze względu na wyjątkowe okoliczności zdrowotne pacjentki.
 • Dzień przed planowanym pobraniem moczu na badanie należy powstrzymać się od stosunków płciowych.
 • Mocz należy oddać do specjalnego jednorazowego pojemnika zakupionego w aptece (przypadkowe pojemniki po artykułach spożywczych lub chemicznych nie będą w laboratorium przyjmowane)
 • Przed pobraniem moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.
 • Do pojemnika oddaj mocz w następujący sposób (pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety, następnie oddać mocz do pojemnika około 50-100 ml, resztę moczu ponownie oddać do toalety).
 • Zamknij szczelnie pojemnik z moczem. Na pojemniku napisz imię, nazwisko, numer PESEL, datę i godzinę pobrania (nie umieszczaj informacji na pokrywce).
 • Opisany pojemnik z próbką moczu dostarcz jak najszybciej do laboratorium lub punktu pobrań, a jeżeli nie możesz tego zrobić natychmiast, to przechowaj pojemnik z próbką moczu w lodówce  maksymalnie 2 do 3 godzin.
 • Jeżeli pacjent nie jest w stanie oddać moczu do pojemnika (niemowlę, pacjent leżący) to mocz należy pobrać do specjalnego woreczka podklejonego w taki sposób, aby objął ujście zewnętrzne cewki moczowej. Przed założeniem woreczka należy umyć swoje ręce, a następnie ujście cewki moczowej pacjenta, od którego chcemy pozyskać mocz. Woreczki można zakupić w aptekach.

Jak przygotować się i przeprowadzić dobową zbiórkę moczu

 • Przygotuj specjalny pojemnik z podziałką do zbiórki dobowej moczu, dostępny w aptekach.
 • Rozpocznij dobową zbiórkę rano, ale pierwszy poranny mocz oddaj do toalety, a każdy następny do pojemnika z podziałką.
 • Zbieraj mocz przez całą dobę, a ostatni mocz, który oddasz do pojemnika, to poranny mocz z dnia następnego, kończącego dobową zbiórkę.
 • Pojemnik z moczem przechowuj w chłodnym, zaciemnionym miejscu, dolewając kolejne porcje moczu.
 • Po zakończeniu zbiórki zmierz objętość zebranego moczu i całą zawartość pojemnika dokładnie, ale delikatnie zamieszaj.
 • Z pojemnika zbiorczego odlej 50 do 100 ml ujednoliconego (zamieszanego) moczu  do jednorazowego plastikowego pojemnika zakupionego w aptece. Pojemnik opisz imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL oraz koniecznie podaj zmierzoną wcześniej objętość moczu ze zbiórki dobowej.
 • Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu stosuj zasady higieny podane w przygotowaniu do pobierania moczu do badania ogólnego i nie przeprowadzaj dobowej zbiórki w czasie menstruacji, po intensywnym wysiłku, po stosunku płciowym.
 • Jeżeli jakakolwiek porcja moczu podczas prowadzenia dobowej zbiórki została oddana do toalety niezgodnie z podanym schematem, to wynik badania będzie zafałszowany, to znaczy niezgodny ze stanem faktycznym badanego pacjenta.

Jak przygotować się do badania kału w kierunku pasożytów

 • Badanie kału powinno być wykonane przed rozpoczęciem leczenia lub 2 do 3 tygodni po jego zakończeniu, chyba że lekarz podejmie inną decyzję. Antybiotyki, leki przeciwgorączkowe i niektóre inne grupy leków utrudniają rozpoznanie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego.
 • Przed badaniem należy zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik na kał (z łopatką), można go zakupić w aptece.
 • Pobierz kał do pojemnika za pomocą łopatki z kilku miejsc oddanego materiału, tak aby objętość materiału przeznaczonego do badania nie była większa niż 1/3 pojemnika.
 • Próbkę kału dokładnie zamknij, opisz imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL i datą pobrania i jak najszybciej dostarcz do laboratorium lub punktu pobrań. Możliwe jest również krótkie przechowanie próbki (np. do rana) w lodówce w temp. od 2 do 8 stopni Celsjusza.
 • Badanie kału wykonaj podczas normalnej diety (nie w okresie głodzenia się).
 • Kał do badania powinien być pobrany 3-krotnie w okresie 10 dni, najlepiej w odstępach 3-dniowych.
 • Badanie w kierunku cyst Giardia Lamblia testem immunoenzymatycznym można wykonać z jednej próbki.
 • Przy badaniu w kierunku owsicy zalecane jest wykonanie wymazu okołoodbytniczego metodą Grahama. Materiał pobrać rano przed wykonaniem czynności fizjologicznych i higienicznych. Przykleić taśmę klejąca do fałd odbytu na około 5 sekund. Następnie taśmę odkleić i przekleić na szkiełko podstawowe.
 • Pobierając próbkę kału do badania należy zwrócić uwagę na ewentualną obecność w kale dojrzałych postaci glisty ludzkiej, członów tasiemca, owsików lub innych podejrzanych struktur, które mogą być fragmentami ciała pasożytów. Podejrzane struktury należy umieścić w innym jednorazowym i zamykanym pojemniku z niewielką ilością wody.

Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych

 1. Pobieranie moczu do badania mikrobiologicznego:
 • Zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki moczu lub po 4–6 godzinach od ostatniej mikcji (z wyjątkiem małych dzieci, jeśli ten wymóg nie może być spełniony), po dokładnym umyciu okolic intymnych.
 • Używać wyłącznie szczelnie zamykanych, jałowych pojemników.
 1. Pobieranie wymazów, plwociny do badania mikrobiologicznego:
 • Wymaz z gardła – na badanie należy zgłosić się na czczo.
 • Plwocina – odkrztuszona na czczo, po uprzednim przepłukaniu ust przegotowaną wodą, powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętym, jałowym pojemniku.
 • Wymaz z rany – na badanie należy się zgłosić po uprzednim zaprzestaniu przynajmniej przez 2 dni stosowania maści z antybiotykiem.
 1. Badanie kału w kierunku Campylobacter spp. – należy dostarczyć świeży kał w dniu jego oddania.

Uwaga. Badania mikrobiologiczne powinny być wykonywane przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub przed podaniem kolejnej dawki antybiotyku.

Skip to content