Tomografia komputerowa serca i naczyń wieńcowych w Szpitalu Żywiec

TK serca
szkolenie dla lekarzy

Tomografia naczyń wieńcowych i serca jako potwierdzenie lub wykluczenie choroby wieńcowej
  29 lutego 2024 r. w godz. 17:00-18:00
  Szpital Żywiec, ul. Pola Lisickich 80, Żywiec

O szkoleniu

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do lekarzy kardiologów.

Spotkanie poprowadzą kardiolog dr n. med. Monika Durak oraz lekarz radiolog Karolina Konsek.

W programie:
 • Tomografia jako koronarografia nieinwazyjna
 • Wskazania do kierowania pacjentów na badanie
 • Jak poprawnie wystawić skierowanie i jak przygotować pacjenta do badania
 • Postępowanie z pacjentem po otrzymaniu wyniku
 • Kilka słów z perspektywy radiologa i kardiologa

Rejestracja


  Szpital Żywiec

  Szpital Żywiec to pierwsze na tak dużą skalę przedsięwzięcie w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Szpital rozpoczął działalność 24 września 2020 r. i zastąpił starą placówkę powiatową, której stan techniczny nie pozwalał już na modernizację, nie było też możliwości adaptacji jej budynków do wymogów nowoczesnej medycyny. Dzięki wdrożeniu projektu w modelu PPP mieszkańcy powiatu żywieckiego uzyskali dostęp do usług zdrowotnych na najwyższym poziomie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Szpital świadczy usługi w ramach umów z NFZ oraz komercyjne. W jego skład wchodzi 12 oddziałów całodobowej opieki medycznej, kilkanaście poradni w ramach NFZ, ponad 20 poradni komercyjnych, centrum rehabilitacji, stacja dializ, pracownia diagnostyki obrazowej, laboratorium centralne, punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, a także własne bistro. Ponadto Szpital Żywiec prowadzi trzy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ościennych miejscowościach (Gilowice, Koszarawa i Rychwałd).

  Skip to content