Pierwszy zabieg wszczepienia stymulatora serca

Pierwszy zabieg wszczepienia rozrusznika serca w Szpitalu Żywiec - dr Rafał Sznajder

Nowo otwarty Oddział Kardiologii Szpitala w Żywcu szybko się rozwija. Wczoraj odbyły się dwa pierwsze zabiegi implantacji stymulatorów serca, tzw. rozruszników, u pacjentów z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Zabiegi te wykonuje się u pacjentów, u których własny rytm serca jest zbyt wolny lub występują przerwy w biciu serca. Objawia się to zasłabnięciami, zawrotami głowy i może doprowadzić do utraty przytomności.

Procedury przebiegły bez powikłań, pacjenci czują się dobrze i za kilka dni będą wypisani do domu – mówi operator dr Rafał Sznajder, na co dzień pracujący na Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu, z którą to placówką nasz szpital współpracuje w ramach programu Kompleksowej Opieki Kardiologicznej KOS-Zawał.

W Polsce co roku wszczepia się około 30 tysięcy stymulatorów. Osoby ze wszczepionym rozrusznikiem muszą regularnie zgłaszać się na kontrolę, zwykle raz lub dwa razy w roku. Teraz mieszkańcy Żywiecczyzny będą mieli dostęp do specjalistów kardiologów w swoim szpitalu.

W najbliższej przyszłości planowane są zabiegi leczenia bardziej zaawansowanych zaburzeń rytmu serca takie jak implantacje kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących oraz ablacje arytmii – komentuje Ordynator Oddziału Kardiologii dr Marcin Dębiński.

Czytaj także

Skip to content