Koronarografia w Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Żywiec

Koronarografia

Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym umożliwiającym dokładną ocenę nasierdziowych tętnic wieńcowych, które zaopatrują mięsień sercowy w krew. Jest wykonywana w przypadku choroby niedokrwiennej serca i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00–19:00

Szpital w Żywcu wykonuje koronarografię w pracowni radiologii zabiegowej, zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt. Na każdym etapie dbamy o to, aby nasi pacjenci mieli zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Koronarografia – na czym polega?

Koronarografia to badanie inwazyjne, polegające na wprowadzeniu cewnika do ujścia tętnic wieńcowych przez nakłucie w tętnicy promieniowej lub udowej. Staramy się, żeby dostęp był wykonany z tętnicy promieniowej, gdyż jest to bardziej komfortowe dla pacjenta, nie wymaga unieruchomienia i po zabiegu można opuścić szpital nawet na następny dzień.

Podczas zabiegu lekarz korzysta z obrazu rentgenowskiego, który umożliwia kontrolę postępu cewnika w kierunku serca. Gdy cewnik znajduje się blisko ujścia tętnic wieńcowych, wstrzykiwany jest do nich preparat kontrastujący. Kontrast miesza się z krwią, co pozwala na rejestrację obrazu na monitorze. W czasie badania konieczne jest kilkukrotne wstrzyknięcie kontrastu w tętnice wieńcowe, a także regulowanie położenia stołu i lampy rentgenowskiej w celu uzyskania najlepszego obrazu naczynia wieńcowego.

Podczas zabiegu koronarografii możliwa jest precyzyjna ocena zwężonych lub całkowicie niedrożnych obszarów. Pacjent może odczuwać falę ciepła podczas wstrzyknięcia kontrastu, która zazwyczaj ustępuje po kilkudziesięciu sekundach.

Po zakończeniu badania lekarz usuwa cewnik, uciska miejsce nakłucia i zakłada opatrunek uciskowy. Pacjent powinien monitorować miejsce nakłucia pod kątem krwawienia, powstawania guzów lub sinienia kończyny. Zwykle po 6-8 godzinach od zakończenia badania pacjent może wstać z łóżka, jednak należy zachować ostrożność i monitorować ewentualne powikłania w miejscu wkłucia.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym, który zaleca się np. w przypadku niedokrwienia mięśnia sercowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskazania do tego badania:

 • Choroba niedokrwienna serca – koronarografia jest często wykonywana w przypadku podejrzenia niedokrwienia mięśnia sercowego. Jest to w stan, w którym tętnice wieńcowe są zablokowane lub zwężone. Badanie pozwala na ocenę stopnia zwężenia naczyń wieńcowych i określenie lokalizacji ognisk niedokrwienia, co umożliwia planowanie dalszego leczenia.
 • Objawy dławicy piersiowej – jeśli pacjent doświadcza nawracającego bólu w klatce piersiowej, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego lub emocjonalnego, koronarografia może pomóc w ustaleniu przyczyny tych objawów. Jeżeli podejrzewa się zwężenie tętnic wieńcowych jako przyczynę dławicy piersiowej, badanie może dostarczyć istotnych informacji.
 • Ocena skuteczności wcześniejszych interwencji – koronarografia może być wykonywana w celu oceny efektów wcześniejszych zabiegów, takich jak angioplastyka wieńcowa z wszczepieniem stentu. Badanie pozwala ocenić drożność stentów, ewentualne nawroty zwężenia lub potrzebę dalszego leczenia.
 • Ocena przed planowaną operacją serca – koronarografia może być przeprowadzona w celu oceny stopnia zwężenia tętnic wieńcowych oraz określenia, które naczynia wymagają rewaskularyzacji przed planowaną operacją serca.
 • Trudne do zdiagnozowania schorzenia serca – koronarografia może pomóc w ustaleniu przyczyny tych objawów wskazujących nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego.

Decyzję o przeprowadzeniu koronarografii podejmuje lekarz na podstawie oceny pacjenta, objawów, wyników innych badań i czynników ryzyka. Badanie jest wykonywane w warunkach specjalistycznego laboratorium hemodynamiki i wymaga skrupulatnej oceny korzyści i ryzyka dla każdego pacjenta.

Koronarografia – korzyści dla pacjenta

Koronarografia, mimo że jest badaniem inwazyjnym, niesie liczne korzyści dla pacjenta w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Oto kilka głównych korzyści związanych z tym badaniem:

 • Precyzyjna ocena stanu naczyń wieńcowych – koronarografia umożliwia dokładną ocenę stopnia zwężenia lub blokady tętnic wieńcowych. Pozwala na wizualizację naczyń wieńcowych i identyfikację miejsc o ograniczonym przepływie krwi, co jest kluczowe dla postawienia prawidłowej diagnozy.
 • Planowanie dalszego leczenia – badanie koronarograficzne dostarcza istotnych informacji, które są niezbędne do planowania dalszego leczenia pacjenta. Na podstawie wyników koronarografii można podjąć decyzję o dalszym leczeniu farmakologicznym, interwencji inwazyjnej, takiej jak angioplastyka wieńcowa, czy nawet planowaniu operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG).
 • Wybór optymalnej strategii leczenia – koronarografia pozwala lekarzom ocenić skuteczność wcześniejszych zabiegów, takich jak angioplastyka wieńcowa z wszczepieniem stentu. Jeśli występuje nawrót zwężenia tętnic, możliwe jest podjęcie decyzji o dalszym leczeniu (np. ponowna angioplastyka czy przeprowadzenie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego).
 • Identyfikacja ukrytych zagrożeń – badanie koronarograficzne może ujawnić ukryte zwężenia tętnic wieńcowych, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy niestabilna dławica piersiowa. Wczesne wykrycie i interwencja mogą zapobiec poważnym konsekwencjom dla pacjenta.
 • Poprawa jakości życia – poprzez dokładne zidentyfikowanie i leczenie zwężonych tętnic wieńcowych, koronarografia może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjenta. Przywrócenie prawidłowego przepływu krwi do serca może zmniejszyć objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, duszność i ograniczenia w codziennej aktywności fizycznej.

Przeciwskazania do wykonania zabiegu koronarografii

Istnieją pewne przeciwskazania do wykonania koronarografii, które muszą być uwzględnione przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu badania. Oto kilka potencjalnych przeciwwskazań:

 • Alergia lub nadwrażliwość na środki kontrastowe – osoby, u których występują reakcje alergiczne lub nadwrażliwość na środki kontrastowe, powinny poinformować lekarza przed planowaną koronarografią. Istnieje ryzyko wystąpienia poważnych reakcji alergicznych w postaci wysypki obrzęku naczynioruchowego czy wstrząsu anafilaktycznego.
 • Ciężka niewydolność nerek – pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub chorobami nerek wymagają specjalnej ostrożności przy stosowaniu środków kontrastowych. Mogą mieć one negatywny wpływ na funkcję nerek, dlatego konieczne jest staranne ocenienie ryzyka i korzyści przed przeprowadzeniem badania.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi – osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi, takimi jak hemofilia lub skłonność do tworzenia skrzepów, mogą mieć zwiększone ryzyko krwawienia w trakcie koronarografii. W takich przypadkach konieczna jest szczególna ostrożność i lub wybranie innej metody diagnostycznej.
 • Ciąża – koronarografia jest zwykle odraczana w przypadku ciąży ze względu na ryzyko promieniowania rentgenowskiego dla płodu. Jeśli istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia badania, należy omówić ryzyko i korzyści z lekarzem, a także wziąć pod uwagę okres ciąży i metody minimalizujące ekspozycję na promieniowanie.
 • Ciężkie zaburzenia rytmu serca – w przypadku niektórych ciężkich zaburzeń rytmu serca koronarografia może być przeciwwskazana ze względu na potencjalne ryzyko pogorszenia stanu pacjenta. Decyzję o przeprowadzeniu badania należy podjąć po dokładnej ocenie klinicznej i konsultacji z kardiologiem.

Przed przeprowadzeniem koronarografii lekarz przeprowadzi szczegółową ocenę stanu pacjenta, wywiad medyczny i badanie fizykalne, aby ocenić ewentualne przeciwwskazania oraz ryzyko i korzyści związane z badaniem.

Ważne jest, aby w pełni informować lekarza o swoim stanie zdrowia, alergiach, przyjmowanych lekach i innych istotnych czynnikach, które mogą wpływać na decyzję o przeprowadzeniu koronarografii.

Koronarografia – szpital w Żywcu

Oddział kardiologiczny w Żywcu zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego. Dysponujemy 27 łóżkami oraz 8 stanowiskami w ramach Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Nasze zaplecze techniczne obejmuje nowoczesny sprzęt do monitorowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów, umożliwiający monitorowanie hemodynamiczne, czasową stymulację serca, wspomaganie krążenia za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz układ oddechowy z zastosowaniem wentylacji mechanicznej.

Posiadamy bezpośrednie połączenie z okolicznymi zespołami pogotowia ratunkowego z możliwością transmisji EKG oraz całodobowy dostęp do pracowni nieinwazyjnej diagnostyki serca, hemodynamiki, elektroterapii, elektrofizjologii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. To wszystko umożliwia nam wykonanie pełnego panelu metod diagnostycznych, zgodnie z najnowocześniejszymi metodami kardiologii.

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Radiologii Zabiegowej. W pracowni wykonywane są inwazyjne badania diagnostyczne układu krążenia: koronarografia oraz ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS), a także testy oceniające rezerwę wieńcową (FFR) określające istotność zwężenia tętnic wieńcowych.

Nasi kardiolodzy wykonują zabiegi poszerzania zmian tętnic metodą angioplastyki wieńcowej, w tym angioplastyki balonowej, wszczepiania stenów wieńcowych oraz rotablacji. Zabiegi interwencyjne wykonywane są zarówno w trybie planowym jak i w ostrych zespołach wieńcowych. Miesięcznie wykonywanych jest około 40 interwencji u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Pracownia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wykonujemy również zabiegi strukturalne serca jak walwuloplatyka aortalna i mitralna, zamykanie przecieków wewnątrzsercowych oraz diagnostyczne i terapeutyczne procedury elektrofizjologiczne – mapowanie wewnątrzsercowe, zabiegi krioablacji migotania przedsionków oraz ablacje z wykorzystaniem systemów elektroanatomicznych (CARTO).


Treści z serwisu szpitalzywiec.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w serwisie szpitalzywiec.pl należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Skip to content