praca

Specjalista ds. IT

Wymagania

 • Tytuł licencjata w pielęgniarstwie/IT/innej dziedzinie ochrony zdrowia;
 • Znajomość programów/systemów funkcjonujących w ochronie zdrowia – w szczególności AMMS;
 • Doświadczenie w administrowaniu oraz wdrażaniu systemów IM&T w ochronie zdrowia;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń IM&T dla personelu szpitalnego;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Gotowość i otwartość na zmiany.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wsparcia Dyrektorowi ds. IM&T we wdrażaniu/modyfikacji/aktualizacji systemów IM&T;
 • Szkolenie oraz wsparcie personelu w obsłudze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych z zakresu EDM celem podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego;
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających funkcjonalność oraz optymalizację pracy korzystania z oprogramowania oraz innych rozwiązań informatycznych
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych, identyfikowanie problemów w zakresie IT oraz przeprowadzanie szkoleń zmierzających do ich minimalizacji;
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz narzędzi ocen;
 • Administracja systemów IT w tym w szczególności w HIS;
 • Analiza potrzeb szpitala w zakresie utrzymywanej infrastruktury IT;
 • Diagnozowanie ewentualnych problemów i awarii oraz ich rozwiązywanie;
 • Udział/prowadzenie wewnętrznych projektów IT.

Oferujemy

 • Wsparcie dalszego rozwoju zawodowego;         
 • Pracę pełną wyzwań w sektorze służby zdrowia w międzynarodowym środowisku;
 • Elastyczne podejście do formy i warunków zatrudnienia (do uzgodnienia).
Back to top button
Close