Wizyta Ambasador Kanady Leslie Scanlon

Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon sadzi klona pod Szpitalem Żywiec

15.06.2021 r. Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon odwiedziła Szpital Żywiec, prowadzony w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez firmę InterHealth Canada. Panią Ambasador i pozostałych gości witali Dyrektor Zarządzający InterHealth Canada w Polsce Wadim Kurpias, Dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Zastępca Dyrektor Szpitala ds. organizacyjnych Maria Mieleszko.

W spotkaniu wzięli również udział samorządowcy szczebla wojewódzkiego, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz lokalnych służb mundurowych.

Dyrektor Wadim Kurpias podziękował wszystkim gościom za przybycie i chęć zapoznania się z wizją szpitala stworzoną przez InterHealth Canada, która dzięki determinacji dr. Zahida Al Sabti oraz Starosty Andrzeja Kalaty stała się rzeczywistym i funkcjonującym Szpitalem Żywiec. Wadim Kurpias, oprócz oczywistych podziękowań za ciężką i oddaną pracę dla całego personelu medycznego szpitala, wyraził wdzięczność również wszystkim pracownikom niemedycznym zaangażowanym w realizację projektu, zarówno po stronie Strony Publicznej, jak i Strony Prywatnej. Szczególne wyrazy uznania za trud pracy w ostatnich miesiącach walki z pandemią COVID-19 przekazał na rzecz Pani Dyrektor Małgorzaty Świątkiewicz. Na zakończenie dyrektor Kurpias poprosił wszystkich zebranych o udzielanie dalszego wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania oraz ciągłego rozwoju Szpitala Żywiec.

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata w wielkim skrócie przedstawił proces przygotowania i realizacji budowy Szpitala i podkreślał jak trudne było to wyzwanie i jak wiele wysiłku włożono, aby mieszkańcy powiatu żywieckiego mieli nowoczesny i przyjazny szpital. Nawiązał do bardzo dobrej współpracy pomiędzy Starostwem a Ambasadą Kanady i przypomniał, że kilkukrotnie był jej gościem w trakcie pracy nad projektem. Należy zaznaczyć, że Ambasador Leslie Scanlon jest już czwartym ambasadorem Kanady w Polsce zaangażowanym w projekt PPP w Żywcu.

W przemówieniu Pani Ambasador podkreśliła zarówno potencjał medyczny Szpitala, jak i walory krajobrazowe miejsca, w którym się znajduje. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jak wspomniała, jest popularną formą prowadzenia placówek medycznych w Kanadzie i dlatego tym bardziej wspiera tę inicjatywę. Czasy pandemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważne jest po pierwsze zdrowie, a po drugie, jak istotną rolę pełni opieka medyczna.

Powiat żywiecki oferuje turystom wspaniały klimat i piękną przyrodę, zasługuje więc na to, by w zamian otrzymać to, co najlepsze, w tym najlepszą opiekę zdrowotną. InterHealth Canada reprezentuje uznaną na całym świecie jakość i efektywność kanadyjskiego systemu opieki zdrowotnej. W niedawnym badaniu 73% Kanadyjczyków uznało swój system powszechnej opieki zdrowotnej za powód do dumy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości podobny odsetek mieszkańców powiatu żywieckiego będzie mógł powiedzieć to samo o swoim szpitalu.” – powiedziała w trakcie swojego wystąpienia Pani Ambasador.”

Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz wyróżnił w swoim przemówieniu trzy słowa: gratuluję, dziękuję i proszę. Obu partnerom przedsięwzięcia pogratulował wdrożenia go w życie, podkreślając, że mieszkańcy czekali na nowoczesny szpital kilkadziesiąt lat. Podziękował osobiście Staroście Andrzejowi Kalacie za to, że „pukał do wszystkich możliwych drzwi, aby ten projekt został zakończony”. Na końcu poprosił, aby Partner Prywatny nie ustawał w swoich dążeniach do rozpowszechniania nowatorskich rozwiązań PPP w opiece zdrowotnej w całej Polsce.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor przypomniał, że jest najlepszym przykładem efektywności nowego Szpitala, gdyż sam niedawno w nim przebywał jako pacjent. Bardzo chwalił cały personel, dzięki któremu szybko wrócił do pełni zdrowia, a dostępną w placówce diagnostykę porównał do najlepszych w kraju.

Na koniec głos zabrała Pani Małgorzata Świątkiewicz Dyrektor Szpitala Żywiec, która podkreśliła, że Szpital Żywiec bardzo aktywnie uczestniczył w zapewnieniu opieki nad pacjentami covidowymi i blisko współpracował zarówno z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, jak i Śląskim Oddziałem NFZ, na bieżąco odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane m.in. przez Pana Wojewodę. Obecnie Szpital Żywiec kontynuuje poszerzanie zakresu świadczeń, tak aby zapewnić jak najlepszy dostęp do usług medycznych dla mieszkańców rejonu Żywiecczyzny, licząc na współpracę zarówno UW jak i NFZ w Katowicach.

Spotkanie oprócz oficjalnych przemówień odbyło się w duchu rozmów o przyszłości i współpracy, a jego zwieńczeniem było symboliczne zasadzenie drzew w przestrzeni otaczającej Szpital.

Ochrona zdrowia i życia mieszkańców Żywiecczyzny jest dla Szpitala priorytetem. Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie pandemii placówka stanęła na wysokości zadania i oferowała ponad 150 łóżek covidowych. Szpital Żywiec nieustannie się rozwija, co widać np. po zwiększonej prawie dwukrotnie liczbie porodów w porównaniu z okresem zaraz po otwarciu Szpitala (obecnie około 90 miesięcznie). W ostatnim czasie w placówce została uruchomiona pracownia hemodynamiki, pozyskano również nowych specjalistów m.in. z dziedziny kardiologii i chirurgii onkologicznej.

W spotkaniu wzięli udział:

 1. Leslie Scanlon – Ambasador Kanady w Polsce
 2. Francis Dorsemaine – Radca Handlowy przy Ambasadzie Kanady w Polsce
 3. Katarzyna Piliszek-Kamińska – Doradca Handlowy przy Ambasadzie Kanady w Polsce
 4. Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski
 5. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 6. Małgorzata Rasała-Tomczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. Stanisław Baczyński – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 8. Wadim Kurpias – Dyrektor Zarządzający InterHealth Canada w Polsce
 9. Małgorzata Świątkiewicz – Dyrektor Szpitala Żywiec
 10. Maria Mieleszko – Zastępca Dyrektora Szpitala ds. organizacyjnych
 11. Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
 12. Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki
 13. Katarzyna Maślanka – Kierownik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żywcu
 14. Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywiec
 15. Marta Micor – Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żywcu
 16. Ewa Kabza – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 17. Bartosz Kania – Radca Prawny Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 18. Adrianna Binaś – Starszy specjalista Wydziału Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 19. Robert Ferdyn – Dyrektor Rozwoju Regionu Śląskiego Bank Gospodarstwa Krajowego
 20. Olga Filinger – Główny Ekspert ds. Strukturyzacji BGK
 21. Krzysztof Czaja – Komendant Powiatowej Policji w Żywcu
 22. Łukasz Węgliński – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Zobacz także:

Skip to content