Próbna ewakuacja na Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym oraz ćwiczenia Powiatowej Straży Pożarnej

Straż pożarna na tle Szpitala w Żywcu

W dniu dzisiejszym około godziny 11 odbyła się próbna ewakuacja, która została przeprowadzona na Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym. Kierownicy tych oddziałów otrzymali odpowiednie instrukcje, a pacjenci zostali poinformowani o przeprowadzanych ćwiczeniach.

Próbna ewakuacja była połączona z ćwiczeniami Powiatowej Straży Pożarnej. Na miejscu zjawiły się jednostki z okolicznych miejscowości (takich jak Łodygowice).

Poniżej więcej informacji o ćwiczeniach.

  • Ewakuacja oddziału Pediatrycznego wraz z Oddziałem Neonatologicznym znajdujących się w strefie pożarowej nr VI;
  • Planowane rozpoczęcie ćwiczeń około godziny 11:00, a zakończenie o godzinie 14.00;
  • Zakres ćwiczeń: Ewakuacja oddziału na zewnątrz budynku oraz do sąsiednich stref pożarowych, podjęcie działań przez strażaków w obiekcie;
  • Działania były prowadzone przez wejście główne, hol, klatkę schodową w holu, oddział pediatryczny i neonatologiczny w strefie pożarowej nr VI.
Skip to content