Porody rodzinne w Szpitalu Żywiec

Porody rodzinne

W naszym szpitalu mamy idealne warunki do porodów rodzinnych. Posiadamy pięć indywidualnych sal porodowych z łazienkami. Dlatego też, jako jeden z niewielu szpitali w Polsce, oferowaliśmy możliwość porodów z osobą towarzyszącą przez cały okres pandemii.

Porody rodzinne w Szpitalu Żywiec odbywają się po spełnieniu opisanych poniżej warunków.
 1. O możliwości przeprowadzenia porodu rodzinnego decyduje lekarz w oparciu o aktualną sytuację na Oddziale Położniczym.
 2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca zamieszkująca z rodzącą przez co najmniej 14 dni przed porodem (mąż, partner lub inna bliska osoba). Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi.
 3. Osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją lub nadzorem sanepidu.
 4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przebrać się w czystą odzież na zmianę w wyznaczonym pomieszczeniu.
 5. Osoba towarzysząca jest wpuszczana na salę porodową po rozpoczęciu porodu i przez cały okres porodu przebywa wyłącznie w wyznaczonej sali.
 6. Istnieje możliwość kangurowania dzieci przez osoby towarzyszące przy porodzie rozwiązywanym przez cięcie cesarskie.
 7. Osoba towarzysząca opuszcza oddział:
  • 2 godziny po zakończonym porodzie.
  • Na każde wezwanie personelu w razie niestosowania się do powyższych zasad lub w przypadku utrudniania pracy personelu.

Pamiętajcie Państwo, że powyższe zasady mają zapewnić bezpieczeństwo i poczucie komfortu przyszłym Mamom oraz osobom towarzyszącym, a także personelowi szpitala, więc bardzo liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Skip to content