Nowa, rozbudowana Stacja Dializ

Stacja Dializ Szpitala Żywiec

15 marca 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej Stacji Dializ Szpitala Żywiec, która przeszła gruntowną przebudowę i została wyposażona w dodatkowy nowoczesny sprzęt. Stacja została uruchomiona 1 listopada, natomiast dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego w Żywcu, Miasta Żywiec oraz 12 gmin żywieckich zakupione zostały nowe stanowiska dializacyjne oraz wysokowydajna stacja uzdatniania wody. Od teraz stacja może obsłużyć ponad 40 pacjentów na dobę i pracuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stacja dializ jest miejscem, w którym u pacjentów z chorobami nerek wykonuje się regularne zabiegi dializy. Dializa jest procesem, który pomaga usunąć z organizmu nadmiar toksyn i płynów, których nerki już nie są w stanie usunąć. Stacje dializ są ważnym elementem opieki nad pacjentami z chorobami nerek, ponieważ zapewniają nie tylko dializę, ale także wsparcie emocjonalne i edukację. Czekanie na przeszczep nerki może trwać wiele miesięcy lub nawet lat. W tym czasie pacjenci muszą regularnie odwiedzać stację dializ, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ich organizmu. Pacjenci, którzy są na liście oczekujących, są stale monitorowani i są kierowani do specjalistów, gdy tylko pojawiają się problemy zdrowotne.

Wsparcie od władz żywieckich

Otwarta w listopadzie 2022 r. Stacja Dializ Szpitala Żywiec została rozbudowana w lutym 2023 r., w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony pacjentów z Żywiecczyzny. Było to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu ze strony włodarzy żywieckich. Kompletnie wyposażoną stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą sfinansowało Starostwo Powiatowe w Żywcu. Dzięki temu szpital mógł zwiększyć liczbę stanowisk dializacyjnych – a te z kolei ufundowały gminy powiatu żywieckiego: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasto Żywiec. Obecnie stacja dysponuje 14 aparatami do dializy, czyli tzw. sztucznymi nerkami. Wydzielone zostały także dwa stanowiska izolacyjne.

Przewlekła choroba nerek jest drugim, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstszym przewlekłym schorzeniem w naszym kraju. Dzięki otwarciu w naszym szpitalu w marcu 2022 r. Pododdziału Nefrologii zgłasza się do nas coraz więcej pacjentów ze schorzeniami nerek, którzy przechodzą u nas kompleksową diagnostykę i w razie potrzeby są kierowani na leczenie nerkozastępcze – mówi Dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz. Jestem niezmiernie wdzięczna Staroście, Burmistrzowi oraz Wójtom gmin żywieckich za ogromne wsparcie dla szpitala, które przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług medycznych w naszym powiecie – podkreśla.

Stacja Dializ Szpitala Żywiec

Stacja dializ Szpitala Żywiec jest wyposażona w nowoczesne aparaty do hemodializy, które zapewniają pacjentom skuteczną i bezpieczną terapię. Nad procesem leczenia czuwa wykwalifikowany zespół nefrologów, internistów i pielęgniarek z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem. Stacja zapewnia pacjentom komfortowe warunki, takie jak wygodne fotele i centralna klimatyzacja. Szpital zapewnia także transport pacjentów na dializy i z powrotem do domu.

Umiejscowienie stacji dializ w szpitalu zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, a dostęp do oddziałów specjalistycznych, w tym chorób wewnętrznych, kardiologicznego czy chirurgicznego, ułatwia i skraca czas przygotowania pacjenta do przeszczepu nerki. Współpraca z zespołami specjalistów pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby pacjenta oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

Jednym z priorytetów zespołu stacji dializ jest wczesna identyfikacja kandydatów do przeszczepu nerki. Mamy wypracowany system zarządzania pacjentami kwalifikowanymi do przeszczepu, co pozwala na śledzenie postępów w procesie kwalifikacji oraz lepsze zarządzanie terminami badań i konsultacji – tłumaczy lek. Maciej Gólski, kierownik Stacji Dializ Szpitala Żywiec.

Zespół stacji dializ leczy zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach. W nefrologii jest to szczególnie ważne, ponieważ choroby nerek są często skomplikowane i wymagają interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalistów. Medycyna oparta na faktach w nefrologii pomaga lekarzom w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami nerek. To podejście pomaga zapewnić pacjentom najlepsze wyniki leczenia i minimalizować ryzyko powikłań – dodaje.

Terapia ablacyjna to niezmiernie ważna terapia, którą stosuje się w przypadku braku odpowiednich pozytywnych wyników leczenia farmakologicznego. Terapia ablacyjna odbywa się wyłącznie pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.

Skip to content