Badanie spirometryczne

Spirometria

Od niedawna w ramach naszej poradni pulmonologicznej można wykonać badanie spirometryczne. Jest to badanie diagnostyczne, które mierzy ilość i prędkość powietrza, które pacjent jest w stanie wydychać. Badanie to ma na celu ocenę funkcji płuc i wykrycie chorób dróg oddechowych, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i inne choroby układu oddechowego, a także choroby płuc związane z pracą lub paleniem tytoniu. Koszt badania to 55 zł.

Wskazania do wykonania spirometrii

Spirometria jest badaniem, które jest wykonywane w celu oceny funkcji płuc, dlatego zalecana jest dla pacjentów z podejrzeniem chorób układu oddechowego, takich jak:

  • Astma,
  • POCHP,
  • Przewlekłe zapalenie oskrzeli,
  • Rozedma płuc,
  • Zwłóknienie płuc.

Ponadto, spirometria może być zalecana dla osób, które palą papierosy lub przebywają w środowisku z dużą ilością pyłu, co zwiększa ryzyko chorób płuc. Spirometria może być również wykonywana w celu monitorowania skuteczności leczenia chorób układu oddechowego oraz oceny ryzyka powikłań związanych z operacją.

Przygotowanie do badania spirometrycznego

Przygotowanie do badania jest bardzo proste, jednak istnieją pewne zalecenia, które warto przestrzegać, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki. Przede wszystkim, przed badaniem nie należy palić papierosów, a także unikać kofeiny i alkoholu przez co najmniej 4 godziny przed badaniem. Ponadto, przed badaniem nie należy spożywać obfitego posiłku, a także wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych w ciągu godziny przed badaniem.

Jak przebiega badanie spirometryczne?

Badanie spirometryczne jest bardzo proste i nieinwazyjne. Pacjent oddycha przez specjalną rurkę (spirometr), która mierzy objętość powietrza i prędkość wdechu i wydechu. Zazwyczaj na nosie zostaje umieszczony klips, który utrzymuje nozdrza zamknięte. Badanie polega na tym, że pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów, a następnie mocno wydycha powietrze, starając się wypuścić jak najwięcej powietrza z płuc.

Jak interpretować wyniki badania spirometrycznego?

Wyniki badania spirometrycznego pozwalają na ocenę funkcji płuc i wykrycie ewentualnych zaburzeń. Podstawowymi parametrami, które są oceniane podczas badania, są FVC (natężona pojemność życiowa – ilość powietrza, jaką można wydmuchać od najgłębszego wdechu do maksymalnego wydechu), FEV1 (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa), FEV1/FVC (stosunek objętości wydechowej w pierwszej sekundzie do objętości wydechu) oraz PEF (szczytowy przepływ wydechowy).

Wartości tych parametrów mogą być porównane z normami wiekowymi i płciowymi, aby ocenić funkcję płuc pacjenta. W przypadku podejrzenia chorób płuc, takich jak astma, POChP lub choroby płuc związane z pracą, wyniki badania spirometrycznego mogą być porównywane z wcześniejszymi wynikami lub z wartościami uzyskanymi przez pacjenta przed rozwojem choroby.

Interpretacja wyników badania spirometrycznego powinna być zawsze wykonywana przez doświadczonego specjalistę, takiego jak pulmonolog. W przypadku podejrzenia choroby układu oddechowego, takiej jak astma czy POChP, konieczne może być wykonanie dodatkowych badań, takich jak gazometria tętnicza, testy alergiczne czy tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Spirometria w poradni pulmonologicznej

Badanie spirometryczne jest dostępne w naszej poradni pulmonologicznej. Cena badania to 55 zł. W celu rejestracji na badanie, prosimy o kontakt telefoniczny. Badania są wykonywane w tygodniu.

Czytaj także

Skip to content