aktualności

Oddziałowe rady pielęgniarek w szpitalu

Na zdjęciu powyżej przedstawiono Radę Oddziałów Położnictwa i Neonatologii Szpitala Żywieckiego, w skład którego wchodzą pielęgniarki, położne, pielęgniarki oddziałowe oraz Konsultantka i Dyrektor ds Pielęgniarstwa InterHealth Canada, Kelly Beckta. Współpracują ze sobą nie tylko w celu zaplanowania przeprowadzki do nowego szpitala, ale także w celu spełnienia oczekiwań pacjentów i promowania najlepszych praktyk w środowisku leczniczym skoncentrowanym na pacjencie.

Rady oddziałowe pielęgniarek zostały wdrożone jako część wspólnego modelu zarządzania, aby zapewnić lepsze wyniki leczenia pacjentów poprzez zaangażowanie pielęgniarek w proces podejmowania decyzji. Rady oddziałowe identyfikują możliwości poprawy praktyki pielęgniarskiej w swoich odpowiednich oddziałach. Rada korzysta z udokumentowanych wytycznych dotyczących praktyki, badań, polityki i procedur w celu określenia możliwości poprawy opieki nad pacjentem i wyników klinicznych.

Zastosowanie modelu wspólnego zarządzania promuje zaangażowanie pielęgniarek i położnych oraz wprowadzanie zmian w miejscu pracy, co z kolei promuje zdrowe środowisko pracy z poprawą stanu zdrowia personelu medycznego i satysfakcji pacjentów. Podstawowym celem wspólnego zarządzania jest wspieranie relacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem w celu wywarcia pozytywnego wpływu na opiekę zdrowotną.

Personel szpitala w Żywcu należy do najbardziej wykwalifikowanych i wykształconych pracowników służby zdrowia, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować i którzy z entuzjazmem przyjęli wprowadzenie rad oddziałowych. InterHealth Canada wierzy w innowacje i udokumentowaną praktykę w opiece zdrowotnej, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, a my doceniamy zrozumienie potrzeb pacjentów i personelu medycznego. Rozumiemy znaczenie współpracy, integracji i budowania potencjału i jesteśmy wdzięczni, że jesteśmy częścią tak utalentowanego zespołu.

Back to top button