Nasz nowy szpital

InterHealth Canada

Założona w 1994 r. z inicjatywy dwóch rządów prowincji kanadyjskich InterHealth Canada została stworzona, aby eksportować kanadyjską wiedzę intelektualną w dziedzinie opieki zdrowotnej na rozwijający się rynek międzynarodowy. Obecnie jesteśmy światowym liderem w zakresie planowania, zarządzania i konsultingu w dziedzinie służby zdrowia. Dostarczamy opłacalne, wrażliwe kulturowo rozwiązania, które spełniają międzynarodowe standardy jakości zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako uznani pionierzy w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze opieki zdrowotnej (PPP), jesteśmy w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania finansowe, umożliwiające dostęp do efektywnej opieki zdrowotnej.

Oprócz podstawowych usług świadczonych przez nasze szpitale, dostarczamy dostosowane do potrzeb klientów publicznych i prywatnych rozwiązania w następujących obszarach:

 • Zintegrowane projekty PPP w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie placówkami zdrowia
 • Kontrola jakości
 • Przygotowanie do akredytacji
 • Planowanie strategiczne w służbie zdrowia
 • Usługi konsultingowe
 • Edukacja i szkolenia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Projekty zrealizowane przez InterHealth Canada

Al Qassimi Hospital Emergency Department
Turks and Caicos Islands Hospital
The Cheshire & Merseyside Treatment Centre
Royale Hayat Hospital
Nowy Szpital w Żywcu
Nowy Szpital Powiatowy w Żywcu

InterHealth Canada w ramach zintegrowanego PPP realizuje projekt budowy szpitala w Żywcu. Nowy Szpital Powiatowy w Żywcu to wyjątkowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na wielkie oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu – to także pierwszy od lat szpital powiatowy w Polsce wybudowany zupełnie od podstaw.

Projekt Szpitala PPP w Żywcu to niezwykle nowoczesna inwestycja prozdrowotna, która będzie spełniać wysokie standardy, zarówno pod względem technicznym jak i architektonicznym, dbająca o potrzeby pacjentów oraz komfort pracy jego personelu. InterHealth Canada będzie zarządzać nowym szpitalem przez 28 lat, a po tym okresie cała placówka stanie się własnością Powiatu.

PPP

Partnerstwa publiczno-prywatne to kontrakty między podmiotami publicznymi a partnerami z sektora prywatnego, wykorzystujące kreatywne podejścia umożliwiające zaprojektowanie, zbudowanie, sfinansowanie, eksploatację i utrzymanie obiektów służących celom publicznym. Takie rozwiązanie oferuje wiele wymiernych korzyści, między innymi:

 • Finansowanie z nowych źródeł
 • Większą elastyczność we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań
 • Bardziej efektywne zarządzanie
 • Wyższą rentowność inwestycji
 • Podział ryzyka
 • Oszczędności w eksploatacji

W Żywcu umowa PPP została zawarta pomiędzy Powiatem Żywieckim jako partnerem publicznym oraz partnerem prywatnym – InterHealth Canada, która poza finansowaniem wnosi do tego projektu ogromne doświadczenie i wiedzę w aspekcie zarządzania szpitalami. Warto dodać, że Kanada jest światowym liderem PPP w służbie zdrowia. Obecnie działa tam lub jest w trakcie wdrażania ponad 100 takich projektów.

Dzięki PPP mieszkańcy Żywca uzyskają dostęp do usług zdrowotnych na światowym poziomie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Nowy Szpital w Żywcu

Szpital będzie oferował wszystkie usługi, które są obecnie dostępne w szpitalu powiatowym i stopniowo będzie rozszerzał ich zakres. Projektując nową placówkę, InterHealth Canada wdrożyła szereg rozwiązań, które podniosą standard leczenia i pracy.

Nowy szpital będzie znajdował się w jednym budynku, z funkcjonalnym układem wszystkich pomieszczeń, pozwalającym na zoptymalizowanie pracy personelowi medycznemu. Poza faktem, iż większość świadczeń medycznych oraz badań będzie wykonywana pod jednym dachem i, jeśli to możliwe z punktu widzenia medycznego, podczas jednej wizyty. Nowością również będzie rozszerzenie systemów informatycznych oraz wprowadzenie takich usprawnień, jak wysokiej klasy system przywoławczy dla personelu pielęgniarskiego oraz lekarskiego.

Biorąc pod uwagę duże oczekiwania związane z nowym obiektem, przy wykorzystaniu nowoczesnych zasad projektowania, w szpitalu utworzono tzw. przestrzeń terapeutyczną, która zapewni pacjentom przyjazne warunki leczenia i powracania do zdrowia. Przykładem takiego działania jest dostęp do światła dziennego – stąd nietypowy dla polskich szpitali rozmiar okien. Jasne sale chorych w połączeniu z wyjątkowym widokiem, stworzą pacjentom sprzyjające warunki powrotu do zdrowia oraz wpłyną na lepsze warunki pracy dla personelu szpitala.

Oddziały szpitalne

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

Intensywna terapia

Intensywna terapia

Neonatologia

Neonatologia

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

Pediatria

Pediatria

Chirurgiczna

Chirurgia ogólna

Ortopedia

Ortopedia

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Poradnie specjalistyczne

Neurologiczna

Neurologiczna

Ginekologiczno-położnicza

Ginekologiczno-położnicza

Chirurgiczna

Chirurgiczna

Gastroenterologiczna

Gastro­enterologiczna

Ortopedyczna

Ortopedyczna

Preluksacyjna

Preluksacyjna

Rehabilitacyjna

Rehabilitacyjna

Medycyna pracy

Medycyna pracy

POZ nocna i świąteczna

POZ nocna i świąteczna

Diagnostyka

USG, Endoskopia, RTG, Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny, Laboratorium

Centralna sterylizatornia

Galeria zdjęć

Back to top button