aktualności

W szpitalu powołano Komitet ds. Jakości

Komitet ds. Jakości brzmi dość poważnie i rzeczywiście, zajmuje się ważnymi kwestiami, które mają służyć poprawieniu jakości usług dla pacjentów. Komitet analizuje nie tylko trudne przypadki medyczne, ale również przygląda się danym statystycznym, co ogółem ma się przyczynić do zapewnienia jeszcze lepszej opieki nad pacjentami.

Każda firma czy instytucja, która dba o rozwój oferowanych przez siebie usług powinna zawierać w swojej strukturze program rozwoju jakości. To szczególnie ważne w przypadku instytucji medycznych. Aby jednak to się zadziało, potrzeba, aby grupa zaangażowanych ludzi podjęła odpowiedzialność za zidentyfikowanie obszarów, które wymagają wdrożenia poprawy.

Szpital w Żywcu powołał tego typu Komitet. Jego zadaniem jest analiza okoliczności wszystkich zgonów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz przyjrzenie się pracy poszczególnym oddziałom.

Komitet ds. Jakości spotyka się regularnie, minimum raz na kwartał. W jego skład wchodzą reprezentanci personelu medycznego z większości oddziałów szpitalnych. Na spotkania komitetu zapraszani są również pozostali pracownicy medyczni.

Komitet ds Jakości

Jakie jest nasze zobowiązanie wobec tego komitetu? Jest to aktywność, w którą każdy z nas może się włączyć. Każdy z oddziałów szpitala zostanie poproszony o przeanalizowanie ważnych i niepożądanych wydarzeń. Kiedy ktoś z nas zaobserwuje sytuację wymagającą poprawy, może ją zgłosić do Komitetu. Po przyjrzeniu się zgłoszenia, członkowie Komitetu będą mogli wdrożyć zadania zapobiegające podobnym ryzykownym sytuacjom. Nie jesteśmy w stanie zapobiec w 100% wydarzeniom niepożądanym, ale jeśli nasze obserwacje i działania doprowadzą do zmniejszenia ryzyka, to z pewnością jest to tego warte.

Spotkania Komitetu ds. Jakości dają możliwość lekarzom z różnych oddziałów spotkać się i przedyskutować różne przypadki medyczne. Będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wartym wspomnienia jest fakt, że Komitet ds. Jakości jest wymagany przez polskie standardy akredytacyjne. Uzyskanie akredytacji wymaga to od nas dużo pracy i wprowadzenia zmian, ale jest zdecydowaniem wartym podjęcia przedsięwzięciem.

Komitet ds. Jakości nie został stworzony, aby winić kogokolwiek za błędy. Jest to komitet, który ma służyć do celów edukacyjnych oraz do tego by unikać popełnionych błędów w przyszłości. Nauka jest zawsze procesem – potrzeba nam entuzjazmu, aby osiągać lepsze wyniki. Ważnym jest, aby móc pracować oraz być leczonym w szpitalu nastawionym na bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki ciężkiej pracy w nowopowstałym Komitecie ds. Jakości jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia szpitala najlepszej klasy.

Back to top button