aktualności

InterHealth Canada podpisuje umowę z ATH

Z inicjatywy Powiatu Żywieckiego w dniu 18 kwietnia br. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i ICZ Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu wchodząca w skład Grupy InterHealth Canada zajmującej się w szczególności profesjonalnym zarządzaniem placówkami medycznymi i świadczeniem usług medycznych przez wysokiej klasy specjalistów.

Przedmiotem umowy jest między innymi współpraca dydaktyczna, naukowo-badawcza oraz szkolenia wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Współpraca obejmować będzie szeroki zakres dyscyplin wspólnych dla obu partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

  • praktyk studenckich w nowym Szpitalu Powiatowym w Żywcu,
  • wymiany nauczycieli akademickich,
  • rozwoju wspólnych kursów,
  • wspólnych projektów naukowo-badawczych.
Umowa pomiędzy ATH a InterHealth Canada
Podpisanie umowy pomiędzy ATH a InterHealth Canada
Back to top button
Close