aktualności

2020 rokiem pielęgniarek i położnych WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła rok 2020 „Rokiem pielęgniarki i położnej”, na cześć 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale, która jest uważana za matkę nowoczesnego pielęgniarstwa. Jak podkreślili przedstawiciele WHO, kampania ta jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że w wielu krajach pielęgniarki i położne stanowią ponad 50% pracowników systemów opieki zdrowotnej.

Obecnie na całym świecie pracują około 22 miliony pielęgniarek i 2 miliony położnych. Razem są fundamentem silnego, odpornego systemu opieki zdrowotnej. Przepisują leki ratujące życie, podają szczepionki, udzielają porad z zakresu planowania rodziny i zapewniają fachową opiekę podczas porodu. WHO podkreśla również ogromną potrzebę inwestowania we wzmacnianie personelu pielęgniarskiego i położniczego. W wielu miejscach na świecie osób pracujących w tych zawodach jest zdecydowanie za mało, a w innych brakuje szkoleń, sprzętu i środków medycznych do świadczenia podstawowych usług zdrowotnych.

Oto najważniejsze fakty, na które zwraca uwagę WHO:

  • Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w promocji zdrowia, zapobieganiu chorobom oraz świadczeniu podstawowej i powszechnej opieki zdrowotnej. Zapewniają one opiekę w nagłych wypadkach i będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia powszechnego zasięgu opieki zdrowotnej.
  • Do 2030 r. świat będzie potrzebować 18 milionów więcej pracowników w opiece zdrowotnej, aby osiągnąć i utrzymać powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych. Około połowa tego niedoboru – 9 milionów pracowników – są pielęgniarkami i położnymi. Najgorzej pod tym względem jest w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.
  • Inwestowanie w pielęgniarki i położne to dobry stosunek jakości do ceny. W sprawozdaniu Komisji Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w dziedzinie Zdrowia stwierdzono, że inwestycje w edukację i tworzenie miejsc pracy w sektorze zdrowia i sektorze społecznym przynoszą potrójny zwrot w postaci lepszych wyników zdrowotnych, globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i wzrostu gospodarczego.
  • Na całym świecie 70 % pracowników służby zdrowia i opieki społecznej stanowią kobiety, w porównaniu z 41 % we wszystkich sektorach zatrudnienia. Zawody pielęgniarskie i położnicze stanowią znaczną część siły roboczej kobiet.

W tym roku WHO będzie wspierać wszystkie działania promujące te dwa tak ważne zawody. W nowych szpitalu w Żywcu także planujemy wziąć udział w obchodach tego święta, o czym będziemy was informować niedługo.

Źródło: Strona WHO

Back to top button